Projecten

i-FAST

In-factory food analytical systems and technologies

Doel

i-FAST staat voor “in-factory food analytical systems and technologies”. Dit project zet in op het ter beschikking stellen van innovatieve, snelle, gebruiksvriendelijke technologieën en analysemethodieken aan de voedingsbedrijven. Het doel is de bedrijven in staat te stellen zelf meer/beter analyses te kunnen uitvoeren naar productkwaliteit, productontwikkeling en procesbewaking toe.

Neem ook een kijkje op www.ifastproject.com

Aanpak

i-FAST brengt voedingsbedrijven en technologieaanbieders samen in een multidisciplinair platform dat via een geïntegreerde aanpak en nauwe interactie er naar streeft om binnen de termijn van het project concrete oplossingen en innovaties op het vlak van kwaliteitsanalyses van grondstoffen, tussenproducten (in proces) en eindproducten voor de Vlaamse voedingsindustrie te realiseren. De aanpak omvat een innovatieplatform en adviesverlening evenals praktijkgerichte validatietrajecten. In deze laatsten worden drie technologieën die voorlopen op de markt en totaal nieuwe mogelijkheden bieden voor voedingsbedrijven geëvalueerd, aangepast en geoptimaliseerd.

Validatietraject MOBISPEC

Validatietraject FYSTEM

Validatietraject X-FAST

Innovatieplatform en adviesverlening

Doelgroep

Als primaire doelgroep richt i-FAST zich tot alle deelsectoren van de voedingssector, deze worden immers allemaal geconfronteerd met uitdagingen op gebied van kwaliteitsgarantie, procescontrole en productinnovatie. De secundaire doelgroep zijn de technologiebedrijven (technologie-aanbieders, machine- en toestelbouwers). Verder kan dit project ook andere spelers in de voedingswaardeketen aanspreken aangezien het implementeren van deze innovaties in de voedingssector zijn weerslag heeft op de hele voedingsketen, gaande van toeleveranciers, over distributie tot eindgebruikers.

UItvoerders

I-FAST wordt uitgevoerd door Flanders’ FOOD en de kennisinstellingen imec, MeBioS-KU Leuven en PAINT – UGent

Deelnemen

Het project gaat van start op 01/02/2016 en heeft een totale looptijd van vier jaar (einddatum 31/01/2020). Wenst u deel te nemen? Download dan hier  uw deelnameovereenkomst.