Personalised foods and healthy diets

Het programma 'Personalised Foods and Healthy Diets' groepeert alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de speerpuntcluster gericht op het thema ‘Voeding & Gezondheid’. Dit voor zowel specifieke doelgroepen als voor de gehele bevolking.

Roadmaps binnen dit programma