Foto gezonde voedingsproducten

Ontwikkeling van voeding en voedingssupplementen voor specifieke doelgroepen: de casus van patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen.

Waarom dit project?

Het doel van het ICON project TargetDigest is inzicht te krijgen in de mogelijkheid om populatiespecifieke, aangepaste in vitro modellen te gebruiken om gastrointestinale condities te simuleren en op die manier de ontwikkeling van voeding en voedingssupplementen voor specifieke doelgroeppopulaties mogelijk te maken. In dit project ligt de focus op aangepaste voedingssupplementen en broodformuleringen voor patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen. De generieke denkwijze en methodologieën die aan bod komen in Target Digest kunnen, indien succesvol, gebruikt worden voor andere doelgroeppopulaties met afwijkende maag-darm fysiologie/functie, en zo het proces van product/supplement ontwikkeling drijven.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

In het ICON project TargetDigest wordt de mogelijkheid onderzocht om m.b.v. in vitro digestiemodellen voedingssupplementen en -producten (o.a. brood) te ontwikkelen voor een heel specifieke doelgroep: patiënten die een bariatrische ingreep ondergingen.

Dit project zal dienen als een proof-of-concept voor volgende benadering:

 • in vivo metingen van specifieke fysiologie bij de doelgroep;
 • vertaling naar in vitro modellen die rationeel ontwerp van voedingssupplementen en voedingsproducten (i.e. brood) mogelijk maken;
 • in vitro evaluatie van factoren die voeding(ssupplement)ontwerp bepalen:
  • wat de optimalisatie van voedingssupplementen en broodproducten betreft voor de beoogde doelgroep, worden verschillende vormen (tablet, poeder, …), samenstellingen (suppl.), oude graanvariëteiten (brood), maaltechnieken (brood) en bereidingsprocessen (brood) bestudeerd.
 • in vivo validatie van verworven inzichten;

Indien deze methodologie succesvol is voor deze doelgroep, belooft dit in de toekomst een sneller en gerichter design van voeding(ssupplementen). Deze methodologie faciliteert een efficiëntere, goedkopere en minimaal invasieve manier om aan de voedingsbehoefte van een specifieke doelgroep te voldoen.

Doelgroep

Resultaten uit het strategisch basisonderzoek luik kunnen relevant zijn voor volgende actoren:

 1. Voedingsproducerende/-verwerkende bedrijven met interesse in de beoogde doelgroeppopulatie (o.a. bakkerijsector);
 2. Producenten van voedingssupplementen voor de beoogde doelgroeppopulatie;
 3. Bedrijven met interesse in in vitro digestie modellen (voor beoogde doelgroeppopulatie);

Projectpartners

 • Bakkerij Van Eeckhout (coördinator)
 • Metagenics Belgium
 • ProDigest
 • KU Leuven – onderzoeksgroep Nutrition & Metabolism Associated Diseases (NMAD) o.l.v. Prof. Christophe Matthys
 • KU Leuven – Laboratory of Food Technology (LFT) o.l.v. Prof. Tara Grauwet
 • Flanders’ FOOD
logo bakkerij Broodnodig
Metagenics
Logo ProDigest
Flanders' FOOD logo
KU Leuven

Neem contact op

Foto Trui Luyckx
Trui Luyckx
innovation manager
Ellen Fierens
research manager