Food research kitchen

Piloot met keukeninfrastructuur voor onderzoek in de overlap tussen zorg en nutritie

De Kitchen Pilot is een EFRO-investeringsproject voor de ontwikkeling van een testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootst. 

Deze testomgeving kan gebruikt worden voor onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan op sensorieel en nutritioneel vlak. Daarnaast kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren, zoals opwarmen in bestelwagen, tijden van opwarmen, apart opwarmen van componenten... Cruciaal is ook dat de smaak- en maaltijdbeleving van de consumenten (met speciale aandacht voor zorgbehoevenden en ouderen) mee gemonitord kunnen worden. Door te komen tot een co-creatieproces met eindgebruikers tijdens de productontwikkeling kan de voedingsindustrie optimaal voldoen aan de vraag van hun doelgroep.

 Zodra de toestellen gebruiksklaar zijn, zal toegewerkt worden naar valorisatie-onderzoek waarbij de opgebouwde kennis resulteert in nieuwe producten en diensten. Hierbij is de doelgroep enerzijds de ruime voedingsindustrie en grootkeukens, waaronder diegene die maaltijden voor zorginstellingen bereiden, en anderzijds de zorginstellingen op zich. Tot de ruime voedingsindustrie worden zowel ingrediëntenleveranciers, producenten uit diverse sub-sectoren als cateraars gerekend. Onder zorginstellingen vallen zowel ziekenhuizen, publieke en private woonzorgcentra en revalidatiecentra als eerstelijnsactoren zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, diëtisten,... . De gegeneerde kennis zal uiteindelijk nuttig zijn voor de ganse maatschappij en de gezondheidssector als geheel. Op korte termijn worden personen met een zorgnood betrokken in het co-creatieproces van het onderzoek naar de impact van voeding op gezondheid en op de maaltijdbeleving. Op langere termijn wordt de doelgroep hiervoor breder opengetrokken naar de hele populatie. 

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. Dit EFRO-project is een samenwerking tussen VIVES Hogeschool, TUA West, ILVO en Flanders' FOOD en wordt gerealiseerd met de Europese steun. 

NuHCaS Partners

Contactpersoon

Ellen Fierens
research manager