Resilient and sustainable agrifood systems

Het programma 'Resilient and Sustainable Agrifood Systems' groepeert alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de speerpuntcluster die gericht zijn op het transformatieproces van een klassiek lineaire voedselketen naar een geïntegreerd en geconnecteerd voedselsysteem.