Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda om nevenstromen in de Vlaamse agrovoedingsindustrie beter te benutten

Nevenstromen

De komende 10 jaar via een aaneenschakeling van onderzoeks- en innovatieprojecten komen tot een efficiëntere agrovoedingsketen, waar nevenstromen optimaal benut worden en waarbij rekening gehouden wordt met de cascade van waardebehoud en de economische en logistieke haalbaarheid. 

Groentenresten

De roadmap is nog volop in ontwikkeling, we houden je op de hoogte wanneer deze beschikbaar zal zijn.