Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda om nevenstromen in de Vlaamse agrovoedingsindustrie beter te benutten

Nevenstromen

De komende tien jaar via een aaneenschakeling van onderzoeks- en innovatieprojecten komen tot een efficiëntere agrovoedingsketen, waar nevenstromen optimaal benut worden en waarbij rekening gehouden wordt met de cascade van waardebehoud en de economische en logistieke haalbaarheid. 

Reststromen

Een efficiënte bedrijfsvoering leidt steeds meer tot doorgedreven optimalisaties van neven- of reststromen (technisch, commercieel, logistiek).  Ben je op zoek naar een nevenstroom, of heb je een nevenstroom ter beschikking die je kan aanbieden aan andere partijen, klik dan op onderstaande knoppen en vul het vragenformulier in.  We brengen je in contact met mogelijk geïnteresseerde tegenpartijen.  Heb je stromen of technologie ter beschikking of ben je op zoek naar partners om het potentieel van je stroom of technologie verder te valoriseren of te onderzoeken, dan leggen we je vragen voor aan een team van experten en leiden je naar de juiste partners en kanalen om het idee verder te ontwikkelen.

Ik heb een reststroom  

 

Ik zoek een reststroom

 

Ik heb een technologie