Het Biotech4Food-project heeft als doel investeringen en innovatie in nieuwe waardeketens te faciliteren. Dit gebeurt op het grensvlak tussen biotechnologie en de agrovoedingsindustrie door middel van interregionale samenwerkingen.

Waarom dit project?

Het Biotech4Food-project probeert een antwoord te bieden op verschillende overkoepelende uitdagingen die stuk voor stuk het ecosysteem van de biogebaseerde industrie beïnvloeden. Deze uitdagingen bieden ons innovatiekansen wanneer we ze kunnen vertalen naar technologische oplossingen in de voedselwaardeketen. In deze uitdagende omgeving is het van groot belang dat de agrovoedingsbedrijven in de EU hun lokale en internationale competitieve positie in de globale waardeketens kunnen behouden en versterken. Daarnaast is het ook belangrijk om op een flexibele en efficiënte manier te kunnen inspelen op de snel veranderende eisen van de consument, de eiwitdiversificatie en daarbovenop te focussen op duurzaamheid en verhoogde circulariteit in hun verwerkingssysteem.  

Biotechnologie kan als één van de 'Key Enabling Technologies' innovatie binnen de agrifoodsector stimuleren, vergroten en de duurzaamheid en veerkrachtigheid van voedingsbedrijven ondersteunen, om zo een antwoord bieden op deze uitdagingen.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Biotech4Food (Europees I3-project) is geïnitieerd vanuit het Thematic Smart Specialisation Partnership “Ingredients for a Circular Economy” (I4CE Partnership). Het project wordt ondersteund door het Interregionale Innovatie Investeringen (I3) instrument dat innovatie wil bevorderen door middel van Smart Specialisation en interregionale samenwerking.

De algemene doelstelling van het Biotech4Food-project is het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven in de agrovoedingssector bij het opzetten van interregionale innovatie-investeringen op het kruispunt van biotechnologie en de agrovoedingsindustrie, om zo in te zetten op de commercialisering en scale-up binnen hun bedrijf.

Door doelgericht investeringen in biotechnologische oplossingen te maken zal de marktintroductie versneld worden en de opschaling vergemakkelijkt. Biotech4Food focust op het vergroten van de capaciteiten van de minder ontwikkelde en transitieregio’s die betrokken zijn bij I4CE, door verbinding te maken met meer ontwikkelde regio's, waardoor vraag en aanbod met elkaar worden verbonden en de innovatie wordt versneld.

Meer concreet zal Biotech4Food het volgende doen:

  1. Creëren van een strategie en gestructureerde banden tussen belanghebbenden uit de quadruple helix van de EU in de betrokken regio’s.
  2. Het bieden van ondersteunende acties gericht op ecosysteem- en capaciteitsopbouw en het faciliteren/versnellen van opschaling en go-to-market-acties in de agrifood-waardeketen.
  3. Innovatie versnellen door het ondersteunen van kmo’s bij het adopteren en implementeren van innovatieve biotechnologische oplossingen.
  4. Een portfolio opstellen van interregionale innovatie-investeringsprojecten die gericht zijn op de implementatie van biotechnologische oplossingen, ter ondersteuning van de groene transitie van de agrovoedingsindustrie.

Projectpartners

Het project bestaat uit een consortium van 7 agri-food innovatieclusters, 3 RTO’s, één regionale authoriteit en 13 kmo’s uit verschillende regio’s. Flanders’ FOOD is één van de agri-food innovatieclusters die mee zijn schouders zet onder dit project en is verantwoordelijk voor het opzetten van een gedeelde strategische visie gebaseerd op de set-up van value chains en roadmaps. Wagralim treedt op als coördinator van het project. Het consortium wordt onderschreven door 10 regionale authoriteiten en vertegenwoordigd 20 NUTS2 EU regio’s uit 5 landen.

Alle clusterpartners zijn lid van het S3-partnerschap Ingredients for a Circular Economy (I4CE).

kaart partners biotech4food

Contactpersoon

Lore Knaepen
program manager