Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda rond de impact van voeding op de gezondheid

Nutritie

Een aaneenschakeling van zes concepten, over een tijdshorizon van tien jaar, vormt de roadmap Nutritie; programma’s samengesteld uit een aaneenschakeling van onderzoeks- en innovatietrajecten.

Gezonde voeding

Concepten binnen deze roadmap

Icoon_DeJuisteKeuze
De juiste keuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Logo van AkkerTotBord
Van akker tot bord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Logo van MetenIsWeten
Meten is weten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Icoon_LekkerEnGezond
Lekker en gezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Logo van InnerlijkeMens
De innerlijke mens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens

Logo van BetrokkenConsument
De betrokken consument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid

Artikels gerelateerd aan deze roadmap

Meer info?

Ellen Fierens
research manager - program manager
Margaux Leemans
knowhow & inspiration manager
Greet Cleemput
Greet Cleemput
innovation manager