De innerlijke mens

Logo van InnerlijkeMens

Het ontrafelen en begrijpen van de impact van voeding op de gezondheid van de mens

Algemene doelstellingen

Dit concept omvat fundamenteel onderzoek dat kan bijdragen tot health claims en dat kan leiden tot nieuwe concepten die gebruikt kunnen worden in de dagelijkse voeding van de consument. Maar ook heel toegepast onderzoek waarbij de impact van een wijziging in het eetpatroon gemeten wordt, kan onder het concept vallen. Het gaat steeds over studies waarbij de impact van bepaalde voeding of een component geweten wordt op een levend wezen (proefdieren, proefpersonen, hele bevolkingsgroepen). Ook studies die gebruik maken van modelsystemen van bepaalde organen die actief zijn bij het verteren van voedsel (humane 3D intestinale organoïden, primaire maagculturen, levercellen, die ook tal van fysiologische processen waaronder eetlust reguleren) komen in aanmerking.

Verwachte resultaten

  • Fundamentele inzichten verwerven in de impact van voeding op gezondheid, ontrafelen van mechanismen en begrijpen van deze impact.

Andere concepten binnen deze roadmap

Icoon_DeJuisteKeuze
De juiste keuze

De zoektocht naar de juiste strategie om consumenten aan te zetten tot een gezonder voedingspatroon

Logo van AkkerTotBord
Van akker tot bord

Het behoud van de nutritionele waarde doorheen het productieproces

Logo van MetenIsWeten
Meten is weten

Het ontwikkelen van technologische oplossingen voor het meten van impact van voeding op de gezondheid

Icoon_LekkerEnGezond
Lekker en gezond

Innovatieve voedingsproducten en concepten die bijdragen aan een gezond voedingspatroon 

Logo van BetrokkenConsument
De betrokken consument

Burgers betrekken bij O&O op het vlak van voeding en gezondheid