ProFuNu

Onderzoek naar de impact van verwerkingsstappen van alternatieve eiwitbronnen op hun nutritionele en techno-functionele kwaliteit, oxidatieve stabiliteit en hun gezondheidseffect.

Waarom dit project?

De laatste jaren wordt vlees steeds vaker vervangen door alternatieven omwille van maatschappelijke, duurzaamheids- of gezondheidsredenen. De zogenaamde vleesanalogen, die voor 100% bestaan uit een alternatieve eiwitbron, en de hybrideproducten, waar slechts een gedeelte van het vlees vervangen werd, winnen dan ook aan populariteit. Maar daarnaast rijst ook de vraag of de vele verwerkingsstappen die deze nieuwe eiwitten ondergaan geen negatief effect hebben op hun kwalteit en de gezondheid van de consument. Zeker wanneer de vergelijking wordt gemaakt met vlees van dierlijke oorsprong, dat toch nog steeds een belangrijke bron is van hoogwaardige eiwitten, vitaminen en mineralen.

Het ProFuNu project wil hieromtrent duidelijkheid scheppen. De impact van verschillende processingstappen die alternatieve eiwitten ondergaan op hun kwaliteit, oxidatieve stabiliteit en hun gezondheidseffecten, zullen bestudeerd en objectief vergeleken worden met vlees.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

ProFuNu is een collectief, fundamenteel onderzoeksproject (type SBO) met als doel meer kennis op te bouwen over het effect van de verwerking van erwten, meelwormen, Spirulina en mycoproteïne op de nutritionele en techno-functionele kwaliteit, oxidatieve stabilteit en gezondheidseffecten van deze eiwitten en (hybride)modelproducten. Hierbij zal een vergelijking met varkensvlees gemaakt worden. Als verwerkingsstappen zullen de productie van eiwitmeel, -concentraat en -isolaat meegenomen worden en High Moisture Extrusion en enzymatische crosslinking als texturatietechnieken. 

Concreet bestaat het onderzoek uit volgende delen:

  • Inzicht verwerven in het effect van verwerkingstechnieken van alternatieve eiwitbronnen op hun techno-functionele kwaliteit. Hierbij zullen eigenschappen relevant voor vlees- en vleesanalogen, zoals eiwitoplosbaarheid en gelerende eigenschappen, bestudeerd worden.
  • Inzicht verwerven in het effect van verwerkingstechnieken van alternatieve eiwitbronnen op hun nutritionele kwaliteit. Hierbij zal er niet alleen gekeken worden naar de gehaltes aan aminozuren, mineralen, vitaminen en antinutritionele factoren maar zal er ook onderzocht worden hoe de hydrolyse van eiwitten beïnvloed wordt door processing (via in vitro testen), wat het effect is op de absorptie van mineralen en vitaminen (via in vivo testen) en of processing een effect heeft op de allergeniciteit.
  • Inzicht verwerven in het effect van verwerkingstechnieken van alternatieve eiwitbronnen op de oxidatieve stabiliteit, aangezien eiwitoxidatie een invloed kan hebben op de kwaliteit en gezondheidsaspecten van producten. De oxidatieve stabiliteit zal opgevolgd worden na verschillende processingstappen en tijdens de vertering.
  • Inzicht verwerven in het effect van verwerkingstechnieken van alternatieve eiwitbronnen op de darmgezondheid. Naast de eiwitoxidatie die in vitro zal opgevolgd worden, zullen in vivo proeven aantonen wat het effect is van alternatieve eiwitten en hun processing op de microbiële samenstelling van de darm, de eiwitfermentatie, inflammatieprocessen en oxidatieve stress.  

Doelgroep

Het project richt zich enerzijds op ingrediëntenleveranciers met alternatieve eiwitten in hun gamma die interesse hebben om hun productieprocessen te optimaliseren zodat eiwitten van optimale nutritionele en functionele kwaliteit verkregen worden. Dit project is ook uitermate interessant voor de producenten van vleesanalogen en hybrideproducten omdat ze op basis van de resultaten eindproducten kunnen maken die volledig beantwoorden aan de eisen en de gezondheid van de klant. Onafhankelijk van de uitkomsten van dit project zullen vleesverwerkers ook baat hebben bij de verworven inzichten aangezien het hen zal helpen om vlees als een nutritioneel product van hoge kwaliteit te positioneren in de markt of om in de toekomst hybride- of alternatieve producten te ontwikkelen. Producenten van extractie- en extrusieapparatuur zullen op hun beurt hun technieken kunnen optimaliseren op basis van de resultaten van ProFuNu. Aangezien onderzocht wordt of processing een belangrijk effect heeft op eiwitoxidatie en of enzymatische crosslinking een gunstige impact heeft op de kwaliteit, behoren tot slot leveranciers van additieven en enzymen ook tot de doelgroep van dit project.

Met dit project willen we wetenschappelijke kennis genereren om de discussie rond vlees en vleesalternatieven op een objectieve manier te voeden. Deze informatie zal bedrijven op termijn helpen om producten te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van de klant en om hun marktpositie te versterken.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het onderzoeksproject. De wetenschappelijke uitvoering is in handen van: 

  • Het Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten (LANUPRO) van de Universiteit Gent (Prof. Dr. Stefaan De Smet en Dr. Thomas Van Hecke)
  • De Eenheid Technologie en Voeding van ILVO (Dr. Geert Van Royen)
  • De onderzoeksgroep RADIUS van Thomas More (Dr. Sabine Van Miert)
  • De onderzoeksgroep voor Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten (TQAP) van KU Leuven (Prof. Dr. Ilse Fraeye)
  • Het laboratorium voor levensmiddelentechnologie (LFT) van KU Leuven (Prof. Dr. Tara Grauwet)
  • De onderzoeksgroep Enzym-, Fermentatie- en Brouwerijtechnologie (EFBT) van KU Leuven (Prof. Dr. Ilse Van de Voorde en Prof. Dr. Florian Weiland)

 

Flanders' FOOD logo
Universiteit Gent
Thomas More
KU Leuven
ILVO

Deelnemen?

Is je interesse gewekt door dit project? Goed nieuws! Je kan nog steeds deelnemen aan de industriële adviesraad. Neem gerust contact op met Trui Luyckx of Ellen Fierens van Flanders' FOOD voor meer informatie.

Contactpersonen

Foto Trui Luyckx
Trui Luyckx
innovation manager
Ellen Fierens
research manager