Ik word lid

Waarom lid worden? 

 1. Mogelijkheid tot deelname aan verschillende types Flanders’ FOOD projecten (collectief en coöperatie, van strategisch tot praktijkgericht)  
 2. Ondersteuning bij uw eigen projectaanvraag, met een grotere kans op goedkeuring door het Agentschap Innoveren & Ondernemen  
 3. Flanders’ FOOD brengt u in contact met een ruim netwerk aan bedrijfs-, onderzoeks- en netwerkpartners  
 4. Opvolging en ondersteuning van A tot Z bij elke stap in het onderzoeksproject  
 5. Begeleiding op maat bij de uitvoering en valorisatie van verkregen onderzoeksresultaten  
 6. Persoonlijk advies bij wetenschappelijke en technologische vragen (vraag@team)  
 7. Gevarieerd aanbod aan activiteiten (studiedagen, opleidingen, workshops, etc.) aan een voordelig tarief  
 8. Directe toegang tot onze expertise en ons uitgebreid netwerk van experten en organisaties, zowel nationaal als internationaal  
 9. Mogelijkheid om een aankondiging te plaatsen in onze nieuwsbrief en op onze website  
 10. Jaarlijkse netwerkevents  
 11. Korting op Pilootproeven   
 12. Twee keer per jaar het Radar XL boekje met tal van nieuwtjes  

Lidmaatschap aanvragen  

Ik vraag het lidmaatschap aan

De grootte van jouw onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling en zelfstandigheid. Concreet houdt dit in dat we voor het bepalen van de grootte van uw onderneming, ook de aandeelhoudersstructuur en omzet bekijken op groepsniveau en in rekening brengen (EU KMO definitie gehanteerd door VLAIO). Lidmaatschap wordt aangerekend per land dat gebruik maakt van onze diensten, alle vestigingen binnen dat land worden dan automatisch lid van Flanders' FOOD.  

Afhankelijk van de zo bekomen grootte van uw onderneming bedraagt de jaarlijkse bijdrage (excl. BTW)

Ledenbijdrage 2024
Aantal werknemers Jaarlijkse bijdrage (€)
ngo of organisatie met publieke opdracht (anders dan kennisinstelling) 660
<51 660
51-100 1320
101-150 1980
151-200 2640
201-250 3300
>250 3960
Kennisinstelling 5250
Vanaf juli wordt het lidmaatschap Pro Rata berekend

Lidmaatschap voorwaarden  

 1. Elk lid van Flanders’ FOOD onderschrijft mee de visie en missie van Flanders’ FOOD en verklaart zich akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden bij indiening van het lidmaatschapsformulier.
 2. Lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kalenderjaar (januari tot december). Bij lidmaatschap in het kader van projecten dient het lidmaatschap betaald te worden voor de volledige looptijd van het project, ook als dit project reeds gestart is.  
 3. Bij lidmaatschap zonder deelname aan projecten zal Flanders’ FOOD, afhankelijk van het tijdstip van toetreding, de ledenbijdrage pro rata berekenen vanaf 1 juli.  
 4. De berekening van de ledenbijdrage geschiedt op basis van de beslissingen die de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van Flanders’ FOOD terzake nemen. De grootte van uw onderneming wordt bepaald aan de hand van tewerkstelling en zelfstandigheid. Concreet houdt dit in dat we voor het bepalen van de grootte van uw onderneming ook de aandeelhoudersstructuur bekijken en in rekening brengen. 
 5. De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk aangevraagd worden voor het einde van de maand januari aan inge.arents@flandersfood.com. Na januari wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd, en is de betaling ervan verschuldigd.  
 6. Flanders' FOOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen aan derde partijen meegedeeld worden indien dit noodzakelijk is voor de werking van Flanders' FOOD in het kader van een gerechtvaardigd belang (o.a. rapportering aan subsidiërende overheden). U heeft recht op inzage, kopie, correctie, aanvulling en wissing van uw gegevens wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.  
 7. Flanders’ FOOD wordt gevrijwaard door het lid van enige rechtsgeschillen of andere die gekoppeld kunnen worden aan diensten of projecten.