Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het voedselsysteem van varken tot charcuterie

Varken tot charcuterie

De roadmap 'Varken tot Charcuterie' beschrijft zeven concepten op tijdshorizon van tien jaar die door middel van verschillende trajecten van aaneengeschakelde onderzoeks- en innovatieprojecten zullen gerealiseerd worden.

Charcuterie

Concepten binnen deze roadmap

Logo van InnovativeCharc
InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Logo van PigData
PigData

De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Supremepig
SupremePig

Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van Proteinmining
Proteinmining

Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Logo van Objection
Objection

Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?

Logo van BakeryHealth
MeatFitsHealth

Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord 

Meer info?

Steven Van Campenhout
program manager
Kevin Winnen
innovation advisor