De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Algemene doelstellingen

Nagaan welke data door onderlinge deling in de keten en slimme verwerking nieuwe mogelijkheden kunnen bieden om problematieken aan te pakken of kunnen leiden tot opportuniteiten en win-win situaties voor de verschillende ketenspelers. Dit concept zet zowel in op samenwerkingsmodellen als op digitale en sensortechnologie waarmee datastromen en -analyses op een veilige manier realiseerbaar zijn.

Verwachte resultaten

  • Een beter geoliede en veerkrachtige varkensvleesverwerkende keten
  • Flexibele en efficiënte genetwerkte varkensvlees- en charcuterieproductie
  • Win-win situaties op alle niveaus in de keten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van InnovativeCharc
InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Supremepig
SupremePig

Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van Proteinmining
Proteinmining

Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Logo van Objection
Objection

Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?

Logo van BakeryHealth
MeatFitsHealth

Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord