Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Algemene doelstellingen

Technologische en economische exploratie van het klassieke proteïneleverende segment, de varkensvleesverwerkende keten in Vlaanderen, als bron van functionele eiwitten, peptiden, mineralen, vitaminen, vetzuren etc. Het toepassingsgebied ligt in food en feed of in het gebruik als basisgrondstoffen voor omzetting naar hoogwaardige biogebaseerde producten.

Verwachte resultaten

  • Innovatieve natuurlijke en allergenenvrije ingrediënten, additieven en hulpstoffen met onderscheiden functionele eigenschappen of voedingswaarde
  • Innovatieve natuurlijke kleurstoffen
  • Innovatieve natuurlijke aroma’s
  • Innovatieve natuurlijke voedingssupplementen
  • Innovatieve hoogwaardige biogebaseerde producten
  • Nieuwe processen om tot dergelijke innovatieve producten te komen

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van InnovativeCharc
InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Logo van PigData
PigData

De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Supremepig
SupremePig

Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Logo van Objection
Objection

Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?

Logo van BakeryHealth
MeatFitsHealth

Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord