Het nieuwe Vlaamse varken als garantie voor een onberispelijke eindproductkwaliteit en een toonbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Algemene doelstellingen

Het opzetten van strategisch gedreven onderzoek, ontwikkelingen en gepaste acties die leiden tot varkens die beter afgestemd zijn op de noden van charcuteriebedrijven. Via de bijdrage van innovatieve producten, processen of diensten worden deze optimaal gekweekt met respect voor dier, milieu, mens en maatschappij.

Verwachte resultaten

  • Varkenstypes met een superieure technologische verwerkbaarheid als basis voor een superefficiënte charcuterieproductie
  • Kwalitatief superieur varkensvlees als dé basis voor premium charcuterie
  • Varkensvleesproducten vrij van berengeurrisico
  • Optimale varkensgezondheid, gecombineerd met een verlaagd medicatieverbruik in de varkensteelt
  • Verhoogd en beter gegarandeerd dierenwelzijn van kraamstal tot slacht door inzet van innovatieve technologieën
  • Geminimaliseerde instroom en verspreiding van zoönotische pathogenen in de keten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van InnovativeCharc
InnovativeCharc

Charcuterie-innovaties van de toekomst: met ruim denken kom je verder

Logo van PigData
PigData

De gedigitaliseerde waardeketen opent een wereld vol met nieuwe, slimme mogelijkheden

Logo van ClearMeatmessage
ClearMeatMessage

Innovaties in de varkensvleesketen blijven vaak onder de radar. Via welke communicatieskills- en tools raakt de boodschap toch opgepikt? 

Logo van Proteinmining
Proteinmining

Ontluik het potentieel van deze klassieke, maar alsnog onderbenutte proteïnerijke nevenstromen

Logo van Objection
Objection

Verduurzamen van de varkensvleesketen: volgens welke objectieve principes doen we dat met de grootste impact, voor zowel mens als milieu?

Logo van BakeryHealth
MeatFitsHealth

Vragen omtrent vlees en gezondheid verdienen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd antwoord