Digitale varkenshouderij

Multidisciplinaire innovatie en ketensamenwerking voor varkensvleesproductie en -producten die beantwoorden aan de noden van de consumenten én de maatschappij

Waarom dit project?

De varkensvleesverwerkende keten is in Vlaanderen sterk verankerd door traditioneel/familiaal opgebouwde’ knowhow’ in elk van zijn essentiële schakels: van genetica tot varkensvlees- en charcuterieproductie. Tezamen zorgen zij voor belangrijke economisch toegevoegde waarde. Algemeen gesteld onderhouden onafhankelijke spelers in de keten echter een leverancier – afnemer relatie, waarbij elkeen vanuit zijn positie optimaliseert. Integrale samenwerking rond product, proces of dienst is eerder beperkt, wat maakt dat de schakels aan het begin van de keten apart dreigen te evolueren van deze op het einde van de keten. De transitie van de sector naar een duurzamere productie maakt de nood tot een ketenoverschrijdende benaderingen nog prangender. Hoewel duurzaamheid diverse facetten kent, die niet in één keer tegelijk aangepakt kunnen worden, staat dierenwelzijn hoog op de agenda en vormt de voeder-voedsel competitie het vraagstuk van de toekomst. Ook het verminderen van de vleesconsumptie is een trend, die hand in hand gaat met een hogere kwaliteitsverwachting wanneer wel nog vlees wordt gegeten.

Deze diverse uitdagingen vragen een multidisciplinaire aanpak, collectieve onderzoeksinspanningen, informatie-uitwisseling tussen ketenactoren en het ontwikkelen van op elkaar afgestemde innovaties. Op zijn beurt opent dergelijke samenwerking opportuniteiten voor grondstof-gebaseerde productontwikkelingen en laat het toe om beter te beantwoorden aan de toekomstige noden van de vleesverwerkende industrie en de retail.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Future Flemish Pig is een coöperatief bedrijfsproject (type ICON) waarbij verschillende bedrijven uit de keten samenwerken met verschillende onderzoeksinstellingen om een gezamenlijk doel te bereiken.

Dit project heeft als doel innovaties in genetica, diervoeding, slacht en verwerking bij Piétrain gekruiste vleesvarkens op elkaar af te stemmen en te combineren om antwoorden te bieden aan de diverse en aan elkaar gerelateerde uitdagingen van de varkensproductie en -verwerkingsketen in Vlaanderen. Hierbij aansluitend wordt kennis verworven over hoe datasharing geïmplementeerd kan worden via innovatieve gefedereerde blockchaintechnologie (een gedecentraliseerd systeem dat beheerd wordt door een samenwerkend consortium). Bovendien wordt via een multidisciplinaire onderzoeksbenadering gezocht naar inzichten die op langere termijn kunnen bijdragen tot de rol van vleesvarkens in circulaire agrovoedingssystemen.

Het project is er concreet op gericht om 1/ strategieën te ontwikkelen die dierenwelzijn verbeteren, 2/ verliezen te verminderen, zowel op dierniveau (voor slachten) als op karkasniveau (na slachten), 3/ smaak en kwaliteit van vers varkensvlees en gedroogde ham tot op een door de consument waarneembaar niveau te verbeteren, 4/ nieuwe, mechanistische inzichten te bekomen over de weerbaarheid van vleesvarkens met een Piétrain als vader ten opzichte van belangrijke schommelingen in het voeder, zeker als dat voeder in hoofdzaak opgebouwd wordt door variabele en vezelrijke nevenstroomingrediënten (feed resilience), 5/ het potentieel te ontluiken van blockchaintechnologie in de varkensproductie en -verwerkingsketen op basis van een betere transparantie en geautomatiseerde traceerbaarheid.

Projectpartners

Het project wordt uitgewerkt door een consortium van bedrijven en onderzoekspartners:

Bivit, Debra Group, Dekeyzer-Ossaer, Flanders’ FOOD, Howest campus Brugge (Applied Computer Science), ILVO (Eenheid Dier),
KU Leuven (Onderzoeksgroep Livestock Genetics), Universiteit Gent (Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke Producten (LANUPRO)), Vlaamse Piétrain Fokkerij, Vleeswaren Corma

Bivit
Logo Debra-Groep
Dekeyzer - Ossaer
Flanders' FOOD logo
Howest logo
ILVO
KU Leuven
Universiteit Gent
Vlaamse Piétrain Fokkerij (vpfo)
Vleeswaren Corma

Contactpersoon

Steven Van Campenhout
program manager