New and shifting resources

Een toekomst waar doordachter wordt omgegaan met de grondstoffen die we gebruiken en een meer nutritioneel en ecologisch verantwoord productaanbod, daar streven we naar. Dit is haalbaar door de introductie van nieuwe, circulaire en plantaardige alternatieven voor het huidige aanbod van ingrediënten.

Roadmaps binnen dit programma