Vacatures

we are hiring

 

Vacature: Flanders’ FOOD zoekt innovatiemanager!

Flanders’ FOOD is op zoek naar innovatiemanagers.  Gedreven mensen die Vlaamse voedingsbedrijven overtuigen om hun grenzen te verleggen zodat ze nieuwe producten, processen en bedrijfsmodellen ontwikkelen en implementeren. Flanders’ FOOD wenst de excellente wetenschappelijke kennis in Vlaanderen te laten renderen zodat onze bedrijven kunnen groeien en verder exporteren.

Het mantra van Flanders’ FOOD is samenwerken. Samenwerken als team, maar ook samenwerken met de werknemers van de leden-bedrijven, met onderzoekers van Vlaamse universiteiten en andere kennisinstellingen en meer en meer ook met buitenlandse bedrijven en kennispartners.

Als innovatiemanager ben je het klankbord van en voor bedrijven om hun innovatieprojecten te helpen realiseren. Je brengt bedrijven samen met kennispartners en dienstverleners en je adviseert hoe hun projecten kunnen gefinancierd worden. Ook diepgaandere begeleiding van meer strategische aard i.v.m. lange termijn innovatie in de voedingsindustrie zit in je pakket. Een innovatiemanager staat niet aan de zijlijn, bij opstart van nieuwe projecten ben je de projectmanager en de belangrijke verbinder tussen bedrijven en kennispartners in het project. Je trekt mee en je zorgt ervoor dat de projectdoelen gehaald worden binnen de voorziene budgetten.

Je hebt een zeer uitgebreid interessegebied en een gezonde nieuwsgierigheid. Je neemt snel nieuwe kennis op en deelt die graag met je collega’s. Je steeds opnieuw inwerken in thema’s en onderwerpen schrikt je niet af, net zo min als het organiseren van een seminarie of workshop of brainstorm. Je hebt een vlotte pen en kan bevattelijke teksten schrijven over wetenschappelijke informatie. Netwerken is een belangrijke ‘competentie’ van een innovatiemanager en je kunt vlot communiceren, relaties opbouwen en presenteren voor grotere groepen. Flanders’ FOOD werkt met subsidies, dus we verwachten van de innovatiemanager ook de nauwkeurigheid om te voldoen aan alle noodzakelijke administratie en budgetopvolging.

Voor deze job is het belangrijk dat je zowel technisch-wetenschappelijke als bedrijfseconomische interesse hebt. De job is boeiend en heel afwisselend, maar dat is terzelfdertijd veeleisend en verwacht een flexibele instelling. We zoeken een innovatiemanager die een diploma heeft als bio-ingenieur of master in een voedingsgebied.  Flanders’ FOOD staat open voor iedereen en streeft diversiteit na. Een grondige kennis van het Nederlands is strikt noodzakelijk en een goede kennis van het Engels is belangrijk.

Je komt terecht in een dynamisch team met veel autonomie en verantwoordelijkheid. We gaan op een respectvolle en informele manier om met elkaar en we geven elkaar kansen om te groeien.

Flanders’ FOOD heeft haar hoofdkantoor in Brussel. De meeste leden-bedrijven hebben hun activiteiten in West- en Oost-Vlaanderen, dus dat is een belangrijk werkgebied. Innovatiemanagers zijn weinig op kantoor, veel op verplaatsing. Thuiswerk is mogelijk en hiervoor worden de nodige werkmiddelen en tools voorzien.

Voor wat hoort wat en de juiste persoon op de juiste plaats geniet dan ook van een aantrekkelijk verloningspakket voor zoveel inzet en engagement.

We verwachten van een innovatiemanager voldoende flexibiliteit inzake thema’s en specialisaties en de taken worden verdeeld via expertrollen in thematische clusters, gekoppeld aan de programma’s van de strategische onderzoeks- en innovatie agenda.

We zijn momenteel op zoek naar volgend expertrol als uitbreiding van het team.

  1. Innovatiemanager in het domein ‘World Class Food Production’
    Het programma ‘World Class Food Production’ is het hart van de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van Flanders’ FOOD. Operationele excellentie, productie van kwaliteitsvolle, lekker en voedselveilige producten is de kern van elk voedingsbedrijf van de toekomst. Voor deze functie zoeken we een innovatiemanager die de programma manager ondersteunt in haar taken inzake projectgeneratie en het opvolgen van de diverse roadmaps in het domein. Ervaring in een voedingsbedrijf is een belangrijke plus.

Voel je je aangesproken?

Stuur je motivatiebrief met kort cv naar Inge Arents (algemeen directeur), inge.arents@flandersfood.com – 0477/697263. Geef in je motivatiebrief aan welk van de rollen je het meest aanspreekt en geef ook aan op welk terrein je het meest ervaring hebt: verbinding van strategisch wetenschappelijk onderzoek naar productontwikkeling, het hands-on adviseren van bedrijven vanuit stand-der-techniek kennis, matchmaking tussen bedrijven of bedrijven en kennispartners, Vlaams of internationaal of kennis van het subsidielandschap rond innovatie.

Meer achtergrondinformatie?

Flanders’ FOOD is als innovatieplatform de schakel tussen bedrijven uit de agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren, de (Vlaamse) overheid en alle kennispartners in Vlaanderen die willen intekenen op de strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de sector. Flanders’ FOOD is actief op regionaal, nationaal en internationaal niveau waarbij de Europese dimensie op alle vlakken belangrijk is. Flanders’ FOOD vormt de speerpuntcluster Agrovoeding.