Over ons

Flanders’ FOOD is sinds de oprichting hét innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie.

Flanders’ FOOD werd in 2005 opgericht door Fevia Vlaanderen (federatie van de voedingsindustrie) en een 20-tal stichtende leden. Het uitgangspunt? Door samenwerking, met elkaar en onderzoekspartner, meer slagkracht bekomen. Een visie waar we nog steeds in geloven.

De klassieke ‘waardeketen’ van boer tot klant, met een centrale rol voor de voedingsfabriek, bleek meer en meer achterhaald. Het speelveld wordt immers elke dag globaler. Om de competitiviteit in het agrovoedingssysteem te versterken is het noodzakelijk om te investeren in onderzoek en innovatie en tussen zowel (voedings)bedrijven als social profit organisaties. Dit over de grenzen van sectoren en regio’s heen. Dit is de rol die Flanders’ FOOD, een ledenorganisatie op Europees niveau, wil vervullen. Iedereen die een meerwaarde ziet in een samenwerking met het ecosysteem rond de Vlaamse voedingsindustrie is van harte welkom.

In 2016 werd expliciet gekozen om te evolueren naar een strategie-gedreven innovatieplatform. Flanders’ FOOD zette hiervoor een strategische onderzoeks- en innovatieagenda op, samen met de bedrijven uit de Vlaamse voedingssector en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Een richting die we vandaag de dag nog steeds volgen.  

Sinds 2018 is Flanders’ FOOD erkend als speerpuntcluster AgroVoeding door de Vlaamse overheid, via het agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO).

Als speerpuntcluster krijgt Flanders’ FOOD 3 belangrijke rollen vanuit de Vlaamse overheid:

  1. Centraal aanspreekpunt voor bedrijven, social profit organisaties, kennisinstellingen en overheden, in het strategisch domein rond Agrovoedingsindustrie binnen het Vlaamse innovatiesysteem
  2. Het organiseren van samenwerkingsinitiatieven tussen alle stakeholders van de triple helix met het oog op het versterken van de competitiviteit van de Vlaamse voedingsindustrie
  3. Het beheer van specifieke innovatiemiddelen (geoormerkt projectbudget via VLAIO) om de strategische onderzoeks- en innovatieagenda uit te rollen

Leden

Flanders’ FOOD heeft leden vanuit voedingsbedrijven en vanuit bedrijven uit aanverwante sectoren, maar ook partners én kennisinstellingen.
Flanders' FOOD telt ongeveer 300 leden.

Vacatures

Alle vacatures in de voedingsindustrie vind je op foodatwork.info