Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 18 bestuurders en twee waarnemers en is industrie gedreven. Hiervan zijn er 16 bestuurders afgevaardigd uit bedrijven van de Vlaamse voedingsindustrie. De andere twee bestuurders zijn afgevaardigd vanuit de Vlaamse universiteiten. De bestuurders nemen deze taak vrijwillig en onbetaald op.

De raad van bestuur komt drie keer samen per kalenderjaar. De raad van bestuur bespreekt alle aspecten van de organisatie. Ze neemt beslissingen en/of legt deze voor aan de algemene vergadering en/of delegeert bevoegdheden naar de algemeen directeur. 

Leden raad van bestuur

Jan Vander Stichele
Voorzitter Raad van Bestuur
Chairman Lotus Bakeries
Nadia Lapage
Penningmeester Raad van Bestuur
Secretary general at FEVIA Vlaanderen
Leo Borms
Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Director of La Confiance
Bart Bruyneel
Managing Director MCOF
Cathérine Pycke
Executive Director
Christophe Bolsius
CEO Ready Meals Division
Frederik Lievens
Puratos Group Director of Strategic Business Units & Products
Mieke Vandecasteele
Cluster Finance Director Benefrites
Nico Koster
Manager General Administration R&D
Piet Bogaert
Product & Process Development Manager
Sabien Van Langendonck
Head Flemish and Federal funding
Tijl Goens
Regional Director Benelux and Germany