Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda om de eiwittransitie in Vlaanderen te kunnen versnellen

Eiwittransitie

De eiwittransitie is enerzijds een verschuiving naar minder voeding afkomstig van dierlijke productie (zoals vlees, zuivel en eieren), maar anderzijds ook een dierlijke productie die op duurzamere manieren gevoed wordt. Het doel is om deze transitie in de komende tien jaar in Vlaanderen te versnellen.

Peulvruchten

Met een wereldbevolking die blijft toenemen, blijft ook de vraag naar voedsel toenemen, en dus ook de vraag naar eiwitten. Om aan die vraag te kunnen voldoen, en dat onder veranderende en minder voorspelbare klimaatomstandigheden, moeten we de manier waarop we eiwitten produceren en consumeren herdenken en verduurzamen. Daarbij moeten we niet alleen rekening houden met duurzaamheidsaspecten zoals de emissie-uitstoot, de biodiversiteit, het land en watergebruik dat we willen verminderen en de energie-efficiëntie van onze voedselproductie. We willen deze mensen ook gezonde producten met een goede smaak en textuur kunnen aanbieden. Daarnaast moet de productie ook op economisch vlak haalbaar zijn om succesvol te kunnen zijn op de markt. Veel aspecten dus om rekening mee te houden.

Een eiwittransitie dient zich aan: we kunnen namelijk niet iedereen blijven voeden met hoofdzakelijk dierlijke eiwitten in hun dieet. Dit wil niet zeggen dat dierlijke eiwitten helemaal uit ons voedingspatroon moeten verdwijnen, zolang deze dierlijke productie, en de productie van het veevoeder, zelf ook voldoende duurzaam kunnen gebeuren.

De globale doelstelling van deze roadmap, de versnelling van de eiwittransitie in Vlaanderen, dient enige duiding te krijgen over wat hier verstaan wordt onder eiwittransitie. In deze context is het begrip eiwittransitie breed ingevuld: het omvat zowel een verschuiving naar een voedingspatroon dat minder afhankelijk is van dierlijke productie, als een verduurzaming en meer circulair opgevatte invulling van de dierlijke productie. De aanbevelingen uit het ‘planetary health diet’ vormen daarbij een leidraad, en de invulling moet er dan ook op gericht zijn dat de verschuiving een verduurzaming inhoudt, en nutritioneel verantwoord is.

De economische haalbaarheid en insteek is ook essentieel hierbij. De eiwittransitie kan de positie van de Vlaamse voedingsindustrie als innovatieve en exportgerichte speler in de wereld verder versterken, en door zijn kwalitatief aanbod een naam krijgen als koploper op dit gebied.

De roadmap eiwittransitie beschrijft 7 concepten, die uitgewerkt zullen worden via een aaneenschakeling van onderzoeks- en innovatieprojecten op een tijdshorizon van 10 jaar die beogen de eiwittransitie in Vlaanderen te kunnen versnellen. 

De zeven concepten in één overzicht

Concepten binnen deze roadmap

Eiwittransitie - NovoPro
NovoPro

Identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen 

Eiwittransitie - EXPRO
EXPRO

Mogelijkheden en optimalisatie van eiwit-extractieprocessen uit verschillende types eiwitgrondstoffen 

Eiwittransitie - ProFormula
ProFormula

Ontwikkeling en formulatie van nieuwe, hoogwaardige eiwitrijke producten 

Eiwittransitie - FUNkyProtein
FUNkyProtein

Onderzoek naar de functionaliteit en sleuteleigenschappen van eiwitstructuren 

Eiwittransitie - Society
Society

Eiwittransitie bekeken in een breder maatschappelijk kader

Eiwittransitie - ProteinCrops
ProteinCrops

Identificatie en teelt adaptatie van eiwitrijke gewassen

Eiwittransitie - ReUSE-IT
ReUSE-IT

Hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie 

Maak kennis met het roadmap comité

Kristof Brijs
Industrial Research Manager
Lieve Herman
Head of departement
Lieven Deraeve
Process Development Manager
Gert Engelen
business development
Arno Wouters
Assistant Professor
Karolien Byttebier
Project Manager Duurzame Voeding
Gil Rogiers
Senior fermentation specialist

Meer info?

Lore Knaepen
program manager
Margaux Leemans
knowhow & inspiration manager
Ellen Fierens
research manager
Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager