Hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie 

Algemene doelstellingen

Minder verloren laten gaan is sowieso een goed vertrekpunt voor een efficiëntere voedselproductie, en dat geldt ook voor de eiwitproductie. Industrieën zoals de bierbrouwerij en olieraffinaderij kunnen nevenstromen hebben die rijk zijn aan eiwitten die kunnen ingezet worden als eiwitrijke grondstof. Daarnaast komen er in de verwerking van dierlijke producten of andere eiwitrijke bronnen tot ingrediënt of eindproduct nevenstromen vrij die elders kunnen ingezet worden in voeding of veevoeding.

Het doel is enerzijds het hergebruiken van eiwitrijke nevenstromen uit andere industrieën voor nieuwe eiwitingrediënten, voedingsproducten of veevoeder, en anderzijds ook beter benutten van de nevenstromen die ontstaan na extractie van eiwitten uit de brongrondstoffen. Technologieën om deze nevenstromen te verwerken en stabiliseren zijn daarbij cruciaal. Het kunnen hergebruiken van nevenstromen vergt inzicht in de samenstelling, de continuïteit en beschikbaarheid, zodat ook de economische haalbaarheid kan ingeschat worden.

Dit concept kan worden ingevuld met haalbaarheidsstudies, fundamenteel onderzoek en ontwikkelingswerk, naast demonstratieve en inspirerende acties.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe eiwitrijke ingrediënten op basis van nevenstromen uit andere industrieën
  • Nieuwe ingrediënten, voedingsproducten en ook non-food applicaties op basis van nevenstromen uit de eiwitverwerking

Andere concepten binnen deze roadmap

Eiwittransitie - NovoPro
NovoPro

Identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen 

Eiwittransitie - EXPRO
EXPRO

Mogelijkheden en optimalisatie van eiwit-extractieprocessen uit verschillende types eiwitgrondstoffen 

Eiwittransitie - ProFormula
ProFormula

Ontwikkeling en formulatie van nieuwe, hoogwaardige eiwitrijke producten 

Eiwittransitie - FUNkyProtein
FUNkyProtein

Onderzoek naar de functionaliteit en sleuteleigenschappen van eiwitstructuren 

Eiwittransitie - Society
Society

Eiwittransitie bekeken in een breder maatschappelijk kader

Eiwittransitie - ProteinCrops
ProteinCrops

Identificatie en teelt adaptatie van eiwitrijke gewassen