ProteinCrops

Eiwittransitie - ProteinCrops

Identificatie en teelt adaptatie van eiwitrijke gewassen

Algemene doelstellingen

Om onze afhankelijkheid van het buitenland van eiwitrijke gewassen voor voeding en veevoeding te beperken, moeten we meer inzetten op de lokale teelt ervan, rekening houdende met de economische haalbaarheid, het klimaat, het beperkte landbouwareaal, de eiwitopbrengst en -samenstelling, de waarde van de nevenstromen (zoals dubbeldoelgewassen), etc.

Het doel is om het teeltareaal aan eiwitrijke gewassen in Vlaanderen te verhogen met optimale opbrengst, functionaliteit en (nutritionele) kwaliteit. In eerste instantie komt het erop aan om te identificeren welke gewassen potentieel bieden om te telen als eiwitrijk gewas in Vlaanderen. Bij diegene die dat potentieel hebben, kan verder uitgediept worden welke variëteiten de meeste opportuniteiten bieden, of kunnen nieuwe variëteiten ontstaan die beter aangepast zijn aan het lokale klimaat, een hogere (eiwit)opbrengst leveren, een nutritioneel betere (eiwit)samenstelling en/of betere functionele eigenschappen hebben.

Door combinaties te maken van exploratieve en haalbaarheidsstudies met landbouwonderzoek kunnen nieuwe opportuniteiten ontstaan voor de lokale teelt van eiwitrijke gewassen. Daarnaast zal ook fundamenteel onderzoek naar, en ontwikkeling van nieuwe variëteiten van bestaande gewassen met een specifieke focus op de nutritionele en eiwitsamenstelling een bijdrage leveren in dit concept.

Verwachte resultaten

  • Inzicht in het potentieel, eigenschappen en mogelijkheden voor lokale teelt van verschillende eiwitgewassen
  • Nieuwe teelten die geoptimaliseerd zijn in termen van lokale teelt, (eiwit)opbrengst, nutritionele (eiwit)samenstelling en -functionaliteit
  • Beschikbaarheid van nieuwe eiwitrijke gewassen voor verdere verwerking, afkomstig van lokale teelt

Andere concepten binnen deze roadmap

Eiwittransitie - NovoPro
NovoPro

Identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen 

Eiwittransitie - EXPRO
EXPRO

Mogelijkheden en optimalisatie van eiwit-extractieprocessen uit verschillende types eiwitgrondstoffen 

Eiwittransitie - ProFormula
ProFormula

Ontwikkeling en formulatie van nieuwe, hoogwaardige eiwitrijke producten 

Eiwittransitie - FUNkyProtein
FUNkyProtein

Onderzoek naar de functionaliteit en sleuteleigenschappen van eiwitstructuren 

Eiwittransitie - Society
Society

Eiwittransitie bekeken in een breder maatschappelijk kader

Eiwittransitie - ReUSE-IT
ReUSE-IT

Hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie