Mogelijkheden en optimalisatie van eiwit-extractieprocessen uit verschillende types eiwitgrondstoffen 

Algemene doelstellingen

Eiwitrijke gewassen en andere eiwitbronnen kunnen enerzijds in hun geheel geïncorporeerd worden in de voeding, maar kunnen anderzijds ook omgezet worden in eiwitrijke ingrediënten voor verdere verwerking in voeding. Verwerkers van primaire grondstoffen en ingrediëntenleveranciers zijn erg belangrijk in Vlaanderen, en zetten volop in op nieuwe eiwitingrediënten. Daarvoor is de nodige kennis vereist rond de extractie van eiwitten, en het effect ervan op de eigenschappen van de eiwitten. 

Het doel is om eiwitrijke ingrediënten te bekomen die op een efficiënte en duurzame manier uit de grondstoffen kunnen gewonnen worden, met maximaal behoud (of verbetering) van de nutritionele kwaliteit en de functionele eigenschappen. Voor de verschillende types grondstoffen kunnen dat andere extractieprocessen zijn, hoewel de gekende extractieprocessen wel een leidraad kunnen zijn bij het op punt stellen van nieuwe processen.

Bij dit concept is een combinatie van fundamenteel, toegepast en haalbaarheidsonderzoek aan de orde, aangevuld met demonstratie en verdere doorontwikkeling van de processen.

Verwachte resultaten

  • Inzicht in de mogelijke extractieprocessen per eiwitbron en het effect van de verschillende parameters uit het proces op het eiwitingrediënt
  • Geoptimaliseerde extractieprocessen voor de verschillende bronnen, met focus op duurzaamheid

Andere concepten binnen deze roadmap

Eiwittransitie - NovoPro
NovoPro

Identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen 

Eiwittransitie - ProFormula
ProFormula

Ontwikkeling en formulatie van nieuwe, hoogwaardige eiwitrijke producten 

Eiwittransitie - FUNkyProtein
FUNkyProtein

Onderzoek naar de functionaliteit en sleuteleigenschappen van eiwitstructuren 

Eiwittransitie - Society
Society

Eiwittransitie bekeken in een breder maatschappelijk kader

Eiwittransitie - ProteinCrops
ProteinCrops

Identificatie en teelt adaptatie van eiwitrijke gewassen

Eiwittransitie - ReUSE-IT
ReUSE-IT

Hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie