Identificatie, kweek en mogelijkheden voor verwerking van nieuwe eiwitbronnen 

Algemene doelstellingen

Om ons voedselpatroon, en ons voedselsysteem zo divers mogelijk te houden is het belangrijk dat we ons niet alleen beperken tot plantaardige bronnen, maar ook gaan kijken welke andere interessante eiwitbronnen er zijn, en hoe die zo efficiënt mogelijk geteeld kunnen worden.

Het doel is om nieuwe eiwitbronnen, anders dan plantaardige, in onze voeding en in veevoeding te integreren. Naast de plantaardige eiwitten zijn heel wat interessante opportuniteiten te vinden in de kweek van dierlijke en microbiële cellen, algen en schimmels. Daarnaast kan ook gekeken worden naar de consumptie van ‘lagere’ diersoorten zoals insecten en weekdieren, die op gebied van duurzaamheid beter scoren en/of qua dierenwelzijn minder bezwaren kennen. De kweek van deze nieuwe eiwitbronnen kent echter nog heel wat onbekenden en uitdagingen op gebied van kweek, opschaling en efficiëntie, voedselveiligheid en wetgeving. Anderzijds bieden ze ook veel potentieel in de verduurzaming van de dierlijke productie, doordat zij mogelijks een goed alternatief bieden voor plantaardige veevoeders die passen in een circulair systeem.

Aan de hand van exploratief en fundamenteel onderzoek kunnen nieuwe bronnen geïdentificeerd worden, de mogelijkheden voor teelt op grote schaal uitgewerkt worden en de risico’s voor voedselveiligheid beter ingeschat worden. Daarbij is het ook belangrijk de technologische en economische haalbaarheid in rekening te brengen, inclusief de duurzaamheidsaspecten en wetgeving. Tenslotte zal meer kennis op gebied van functionaliteit en nutritionele kwaliteit aanzet kunnen geven naar concrete productontwikkelingen op basis van deze nieuwe eiwitbronnen.

Verwachte resultaten

  • Inzicht in het potentieel, eigenschappen en mogelijkheden van diverse types (niet-plantaardige) nieuwe eiwitbronnen
  • Nieuwe voedingsmiddelen en ingrediënten op basis van deze diverse types (niet-plantaardige) nieuwe eiwitbronnen
  • Nieuwe, circulair gebaseerde veevoeders op basis van deze diverse types (niet-plantaardige) nieuwe eiwitbronnen

Andere concepten binnen deze roadmap

Eiwittransitie - EXPRO
EXPRO

Mogelijkheden en optimalisatie van eiwit-extractieprocessen uit verschillende types eiwitgrondstoffen 

Eiwittransitie - ProFormula
ProFormula

Ontwikkeling en formulatie van nieuwe, hoogwaardige eiwitrijke producten 

Eiwittransitie - FUNkyProtein
FUNkyProtein

Onderzoek naar de functionaliteit en sleuteleigenschappen van eiwitstructuren 

Eiwittransitie - Society
Society

Eiwittransitie bekeken in een breder maatschappelijk kader

Eiwittransitie - ProteinCrops
ProteinCrops

Identificatie en teelt adaptatie van eiwitrijke gewassen

Eiwittransitie - ReUSE-IT
ReUSE-IT

Hergebruik van nevenstromen voor en vanuit eiwitproductie