Eendekroos

Het telen en verwerken van waterlinzen als alternatief eiwitgewas in Vlaanderen

Waarom dit project?

Met de steeds groter wordende populatie en welvaart blijft de wereldwijde vraag naar eiwitten alsmaar toenemen. Aan het huidige tempo wordt verwacht dat we tegen 2050 tot 50% meer eiwit nodig zullen hebben. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zullen we enerzijds de traditionele productie van dierlijke eiwitten en veevoeder moeten verduurzamen en anderzijds moeten inzetten op een meer divers aanbod van eiwitbronnen. Ook in Vlaanderen wordt er enerzijds door consumenten maar anderzijds ook door de overheid meer en meer aandacht besteed aan duurzame voedselsystemen, met een focus op lokale teelt en eiwitdiversificatie.

In Vlaanderen geteelde waterlinzen, ook wel eendenkroos genoemd, kunnen hierop een antwoord bieden. Waterlinzen zijn immers zeer snel groeiende waterplantjes die 3 tot 7 keer meer eiwit per hectare kunnen opleveren dan conventionele landgewassen zoals sojabonen. Bovendien beschikken ze over een aminozuursamenstelling die zeer vergelijkbaar is met deze van soja. Verder kunnen waterlinzen de nog aanwezige nutriënten in restwaters benutten en zo deze waters zuiveren, wat dan weer interessant is richting het hergebruik van grondstoffen of circulariteit.

Hoewel er in Vlaanderen reeds basiskennis aanwezig is over de teelt en de verwerking van waterlinzen is er nog nood aan praktijkkennis en optimalisatie.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

LemnaPro is een landbouw (LA) traject met als doel waterlinzen als nieuw eiwitgewas op grotere schaal in Vlaanderen te introduceren. Concreet willen we dit doel bereiken door:

 • Het bestuderen en optimaliseren van de waterlinzenteelt- en oogst a.d.h.v. bedrijfsspecifieke installaties voor zowel diervoeder- als voedingstoepassingen.
 • Het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke tool om de economische rendabiliteit van de waterlinzenteelt in te schatten.
 • Het optimaliseren van het droogproces en de eiwitextractie en het analyseren van de nutritionele en functionele eigenschappen van het resulterende eiwitrijke poeder en extract.
 • Het ontwikkelen van een eiwitrijke waterlinzenburger.
 • Het uittesten van verschillende inkuiltechnieken en het optimaliseren van voederbrokken o.b.v. waterlinzen.
 • Het verzamelen van kennis omtrent de wetgeving voor het gebruik van waterlinzen in voeding en diervoeder.
 • Het verlenen van advies aan geïnteresseerde landbouwers en tuinders en ondersteuning aan voedingsbedrijven in productontwikkeling.

Doelgroep

Het project is in de eerste plaats gericht op

 • Tuinders met leegstaande serres of die wensen te diversifiëren
 • Varkenshouders met een secundaire mestverwerking
 • Aquacultuurbedrijven

En daarnaast ook op:

 • Diervoederproducenten
 • Producenten van vlees en vleesalternatieven
 • Ingrediëntenleveranciers

Met het LemnaPro project willen we komen tot waardevolle praktijkkennis omtrent de teelt van waterlinzen in Vlaanderen die in een overzichtelijke teelthandleiding zal gegoten worden. Tevens wensen we ook onderzoek te doen naar de verwerkingsmogelijkheden van waterlinzen zodat we ook voeding- en veevoederbedrijven kunnen inspireren om aan de slag te gaan met waterlinzen a.d.h.v. interessante brochures en workshops.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van:

 • Inagro, met Reindert Devlamynck als uitvoerder van het project (reindert.devlamynck@ugent.be)
 • UGent: Ecochem - Labo van analytische chemie en toegepaste ecochemie  onder leiding van Prof. Erik Meers (erik.meers@ugent.be)
 • UGent: VEG-i-TEC (Kortrijk) onder leiding van Prof. Katleen Raes (katleen.raes@ugent.be)
 • UGent: Laboratory of Cereal and Feed Technology onder leiding van Prof. Mia Eeckhout (Mia.eeckhout@ugent.be)
 • VIVES Hogeschool: De onderzoeksgroep Voeding van het Expertisecentrum Agro-en biotechnologie met An Callens als projectverantwoordelijke (an.callens@vives.be)
Inagro
Universiteit Gent
Logo Hogeschool VIVES

Deelnemen?

Het project start op 1 november 2021 en loopt tot 31 oktober 2025 (projectduur 4 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).
Heb je interesse, neem dan contact op met de projectbeheerder.

Contactpersoon

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager