Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het voedselsysteem van graan tot bakkerijproduct

Graan tot bakkerijproduct

De roadmap 'Graan tot Bakkerijproduct' beschrijft acht concepten op tijdshorizon van tien jaar die door middel van verschillende trajecten van aaneengeschakelde onderzoeks- en innovatieprojecten zullen gerealiseerd worden.

Brood en graan

Concepten binnen deze roadmap

Logo van NovelBakery
Novelbakery

Potentieel en exploratie van andere gewassen

Logo van BakeryHealth
Bakeryhealth

Darmmicrobiota & processen in de darm in relatie met bakkerijproducten

Graan tot brood - alterferment
Alterferment

Potentieel en exploratie van alternatieve fermentatieprocessen

Logo van CerealData
Cerealdata

Opstellen van een beslissingsondersteunend voorspellingssysteem voor tarwe

Logo van BakeryAnalysis
BakeryAnalysis

Op zoek naar parameters om bloemkwaliteit te beoordelen

Logo van SuperWheat
SuperWheat

Impact van tarwe(korrel) op de kwaliteit van het eindproduct

Logo van BakeryProcess
BakeryProcessEnhancement

Processing gebruiken om superieure bakkerijproducten te produceren

Logo van Agriferment
Agriferment

Gebruik van micro-organismen in de teelt van tarwe en andere gewassen

Maak kennis met het roadmap comité

Meer info?

Timothy Lefeber
research manager
Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager