Potentieel en exploratie van andere gewassen

Algemene doelstellingen

Naast tarwebloem wil de industriële bakkerijsector in de toekomst bloem/meel/fracties van andere gewassen gebruiken in brood- en andere bakkerijconcepten om zo de eindproducten te vernieuwen, smaakvoller te maken en/of te verrijken met macro- en micronutriënten.

Naast tarwe kunnen andere gewassen (bv. tropische planten in Afrika en Azië) een bron zijn van allerlei macro- en micronutriënten of functionaliteiten. Maar uiteraard spelen de verwerkingsstappen tot brood- en andere bakkerijproducten (vermalen, fermentatie en bakproces) hier ook een belangrijke rol op de finale concentraties van de nutriënten of de functionaliteiten in het eindproduct. Daarom is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in kennis over de verwerking van een breed gamma aan andere gewassen in een brood- en andere bakkerijconcept.

Verwachte resultaten

  • Nieuwe bakkerijproducten op basis van alternatieve grondstoffen

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van BakeryHealth
Bakeryhealth

Darmmicrobiota & processen in de darm in relatie met bakkerijproducten

Graan tot brood - alterferment
Alterferment

Potentieel en exploratie van alternatieve fermentatieprocessen

Logo van CerealData
Cerealdata

Opstellen van een beslissingsondersteunend voorspellingssysteem voor tarwe

Logo van BakeryAnalysis
BakeryAnalysis

Op zoek naar parameters om bloemkwaliteit te beoordelen

Logo van SuperWheat
SuperWheat

Impact van tarwe(korrel) op de kwaliteit van het eindproduct

Logo van BakeryProcess
BakeryProcessEnhancement

Processing gebruiken om superieure bakkerijproducten te produceren

Logo van Agriferment
Agriferment

Gebruik van micro-organismen in de teelt van tarwe en andere gewassen