graanwaardig

Samenwerkingsverband rond oude graanvariëteiten

Waarom dit project?

De Vlaamse landbouw staat onder toenemende prijsdruk. Het telen van een select aantal conventionele graansoorten die, mits hoge inputeisen hoge opbrengsten garanderen, brengt niet langer soelaas. Deze niet-duurzame landbouwcultuur leidt tot uitputting van bodem - en boer - wat nefast is in kader van een veerkrachtig landbouwsysteem. Het systematisch includeren van oude graanvariëteiten in de gewasrotatie - met oog voor agro-ecologische principes – kan bijdragen aan groeiende genetische (agro)biodiversiteit en een weerbaarder ecosysteem. In dat opzicht beoogt GraanWaardig de verdere uitbouw van een lopend samenwerkingsverband rond oude granen tussen 5 actieve landbouwers en een bakker. In deze samenwerkingsstructuur wordt gestreefd naar eerlijke prijsvorming doorheen de keten met oog voor risicospreiding en agro-ecologie.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

In dit EIP-project wordt gestreefd naar eerlijke prijsvorming doorheen de keten, van landbouwer tot bakker, met oog voor risicospreiding en agro-ecologie. GraanWaardig biedt de partners de opportuniteit om landbouw-economische inzichten (verdienmodellen) te verwerven in combinatie met uitbreiding van hun agro-ecologische kennis van oude graanvariëteiten (o.a. gewas- en natuurmonitoring). Deze landbouw-economische inzichten zullen zich vertalen in een werkbaar model dat de landbouwers en bakker in de toekomst kunnen gebruiken voor prijszetting. Aan de hand van succesverhalen en demovelden wordt in jaar 2 een uitbreiding van de operationele groep beoogd met 5 landbouwers die bereid zijn mee te stappen in deze agro-ecologische transitie. Samengevat worden in GraanWaardig de zaadjes gepland voor een duurzame langetermijnsamenwerking van de operationele groep.

Doelgroep

In GraanWaardig willen we voornamelijk de beoogde organisatorische innovaties en aanpak dissemineren naar zoveel mogelijk schakels in de graanketen, gaande van landbouwer tot maalder, bakker en zelfs consument. Het primaire doel van deze communicatiestrategie is het inspireren van gelijkgestemde landbouwers en intermediairen om een duurzaam samenwerkingsverband aan te gaan. Daarnaast wordt het potentieel van oude graanvariëteiten in de kijker gezet met het oog op uitbreiding van de operationele groep.

Projectpartners

Het project wordt uitgevoerd door:

  • 5 actieve landbouwers (Thomas Cools, Heirbaut aLgriculture, 4SE, Nijswolkje, Bousinvest)
  • Bakkerij Van Eeckhout
  • ILVO
  • INBO
  • Flanders’ FOOD (promotor van de operationele groep)

Contactpersoon

Foto Trui Luyckx
Trui Luyckx
innovation manager