Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor het voedselsysteem van groente tot veggie

Groente tot veggie

De roadmap 'Groente tot Veggie' beschrijft zeven concepten op een tijdshorizon van tien jaar die door middel van verschillende trajecten van aaneengeschakelde onderzoeks- en innovatieprojecten zullen gerealiseerd worden.

Diepvries groentjes

Concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem