AlterVegProcess

Logo van AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Algemene doelstellingen

De Europese consument blijkt te weinig groenten op zijn bord te leggen. Gezondheidsinstanties mikken op minstens 300 gram groenten per dag en moedigen consumenten aan om meer groenten te eten. Dit kan de groeiambities van de groenteverwerkers blijven voeden. Het vereist evenwel productontwikkeling op een hoger, meer risicovol niveau, waarbij de inzet van alternatieve procestechnologieën niet geschuwd wordt. Deze procestechnologieën kunnen ook toelaten om nieuwe producten te ontwikkelen uit nevenstromen. Alternatieve processing kan bijvoorbeeld producten opleveren met nieuwe smaken, texturen, convenience, beleving, ... Daarnaast kan het leiden tot producten die bijvoorbeeld gericht zijn op specifieke doelgroepen, op andere maaltijdmomenten in de dag, op bepaalde exportmarkten, ...

Manieren om ‘processing anders’ te gaan doen dienen zich aan via technologische leveranciers en onderzoeksinstellingen, maar houden voor groenteverwerkers heel wat onzekerheden in. Dit concept vangt hun vragen op via haalbaarheid-, benchmark- en pilootstudies waarbij de opportuniteiten en de beperkingen van minder courante of nieuwe procestechnologieën worden nagegaan voor industriële groenteverwerking. Ook biedt dit concept ruimte voor strategisch basisonderzoek om nieuwe technologieën uit te werken.

Verwachte resultaten

  • Vernieuwende (deel)processen voor groente- en/of nevenstroomverwerking
  • Alternatieve groenteproducten of nieuwe producten, afgeleid van het productieproces

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van VeggInnTop
VeggInnTop

Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem