Top product- en procesinnovaties in groenteverwerking

Algemene doelstellingen

Onze groenteverwerkende industrie, met in het bijzonder de diepvriesgroenten, is sinds de jaren ’60 gegroeid als kool, en behoort inmiddels tot de absolute top van Europa. Dit vooral dankzij trendgebaseerde productinnovaties en investeringen in de vernieuwing en verbetering van de processen. Inmiddels is ook ‘het vierde gamma’ met vers versneden verpakte groenten een echte blijver. ‘Het vijfde gamma’ van gegaarde of bereide convenience groenten is dan weer aan een stevige opmars bezig.

Dit concept ondersteunt via onderzoek en ontwikkeling de continue productontwikkelingen en procesaanpassingen die nodig zijn om in te spelen op de wijzigende, wereldwijde consumentenvoorkeuren. Ons verdere uitgangspunt is dat initiatieven binnen dit concept bijdragen tot onze onberispelijke reputatie op het vlak van kwaliteit. Daarnaast willen we ook productieprocessen verder verduurzamen.

Verwachte resultaten

  • Vernieuwende groenteproducten die inspelen op de (veranderende) wensen van de (wereldwijde) consument
  • Geoptimaliseerde, duurzame productieprocessen voor groenteproducten

Andere concepten binnen deze roadmap

Logo van AlterVegProcess
AlterVegProcess

Processing in de groenteverwerking anders bekeken

Logo van Veggiemine
VeggieMine

Mining naar waardevols in nevenstromen en nieuwe groenten

Logo van FoodSafetyFirst
FoodSafetyFirst

Beantwoorden aan strengere veiligheidsverwachtingen van consument en maatschappij

Logo van AggriVeggielink
AgriVeggieLink

Samen sterk: linken met ‘agri’ voor procesoptimalisering, innovaties en circulaire economie

Logo van Suscrop
SusCrop

Duurzame, efficiënte en kwalitatieve groenteteelt als driver voor de industrie

Logo van VegIntelligence
VegIntelligence

Automatisering en digitalisering in het groente-tot-veggie voedselsysteem