Met de steun van:

Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)
Combined brand VLAIO Catalisti
Logo EU
cropexplore for farmers

In het CropExplore for Farmers-project wordt het potentieel van meer dan 200 akkerbouwgewassen binnen de Vlaamse bio-economie in kaart gebracht met deder, yacon en hennep als demonstratiecases.

Waarom dit project?

Stel: je wil als teler inzetten op gewasdiversificatie door een nieuw gewas aan je rotatie toe te voegen. Maar hoe beslis je welk gewas dit wordt? En wat is het meest geschikte ras om mee aan de slag te gaan? Ook vanuit de verwerkende industrie is er door de huidige crisissen een duidelijke noodzaak om te werken met duurzamere grondstoffen, te kiezen voor een 'zero-waste'-productie en om de afhankelijkheid van het buitenland te beperken. Maar welke grondstoffen hebben dan het grootste potentieel?

Op vandaag is het niet gemakkelijk om deze vragen te beantwoorden. De kennis over nieuwe teelten die een potentieel hebben binnen de Vlaamse bio-economie is namelijk sterk gefragmenteerd en nergens in één oogopslag waar te nemen. Dit maakt het heel moeilijk voor telers om twee potentiële gewassen met elkaar te vergelijken en de juiste keuze te maken, maar ook voor de voedingsindustrie en andere sectoren om de juiste opportuniteiten te vinden.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

CropExplore for Farmers (CEF) is een landbouw(LA)-traject en bovendien een sectoroverschrijdend (intercluster) project met als doel landbouwers te inspireren en te stimuleren om nieuwe gewassen te telen die een potentieel hebben binnen de Vlaamse bio-economie. 

Concreet willen we dit doel bereiken door:

 • Een kennismatrix op te stellen met daarin teelttechnische eigenschappen, opbrengsten, arealen, inhoudsstoffen en afzetmogelijkheden van minstens 200 bekende en minder bekende akkerbouwgewassen met potentieel binnen de Vlaamse bio-economie.
 • De kennismatrix te vertalen naar een handig te gebruiken online tool die enerzijds telers zal toelaten om gewassen onderling te vergelijken op basis van bepaalde economische of ecologische criteria en die anderzijds een inspiratiebron zal zijn voor productinnovaties in de verwerkende industrie.
 • Drie demonstratiecases uit te werken rond deder, yacon en hennep waarin meer specifiek:
  • De teelttechniek (onkruidbeheersing, rassenkeuze en mengteelt) van deder op praktijkschaal zal uitgetest worden en de toepassingen van dederolie en -perskoek onderzocht zullen worden.
  • De teelt van yacon op grote schaal zal geoptimaliseerd worden op gebied van plantgoed en mechanisatie. En de bewaring en verwerking tot halffabricaten op labo-en pilootschaal uitgetest zullen worden.
  • De afzetmogelijkheden en rendabiliteit van hennep geoptimaliseerd zal worden door te focussen op de valorisatie van de henneptoppen en -scheven.
 • Het contact en de kennisuitwisseling tussen telers en verwerkers te faciliteren.

Doelgroep

Landbouwers vormen de primaire doelgroep van het CropExplore for Farmers-project. Meer specifiek gaat het hier over akkerbouwbedrijven actief in de gangbare of biologische teelt.

Dit project is ook relevant voor de verwerkende industrie en dit uit verschillende sectoren binnen de bio-economie. Door de teelt van nieuwe grondstoffen te stimuleren kan de verwerkende industrie meer inzetten op productinnovaties met lokaal geteelde grondstoffen. Vandaar dat bedrijven binnen de Vlaamse voedings- en drankenindustrie en de chemie- en kunststoffensector ook tot de doelgroep van dit project behoren.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van:

 • Boerenbond
 • Catalisti
 • HoGent
 • ILVO
 • Inagro
 • KU Leuven
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG)
 • VIVES

CropExplore for Farmers werden erkend als clusterproject binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie.

Flanders' FOOD logo
logo Boerenbond
Catalisti Logo
Logo Hogeschool
ILVO
Inagro
KU Leuven
logo praktijkpunt
logo ViaVerda
Logo Hogeschool VIVES

Deelnemen?

Het project CropExplore for Farmers is gestart op 01/01/2023 en loopt nog tot en met 31/12/2025 (projectduur 3 jaar). Tot die tijd is deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling).

Deelnameprijs:

 • KMO: €500 per jaar + lidmaatschap FF of Catalisti
 • GO: €2.000 per jaar + lidmaatschap FF of Catalisti
 • Telers:
  • Gratis indien lid van Boerenbond
  • Indien geen lid van Boerenbond aan €75/jaar of via in natura bijdrage (te bespreken)

Contactpersoon

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager