bierdraf

Algaebrew onderzoekt het potentieel van microalgen voor de valorisatie van brouwerij nevenstromen naar omega-3-rijke veevoeders en meststoffen

Waarom dit project?

De brouwerij sector genereert bij de bierproductie grote hoeveelheden voedselrijke bierdraf en restwater. De conventionele lineaire manier van "verzamelen-behandelen-lozen" van afvalverwerking is op vele plaatsen in Europa nog courant in gebruik en is duur en niet duurzaam voor het milieu. Een omschakeling naar een circulaire bio-economie is hier de geschikte oplossing.

Met behulp van de laatste ontwikkelingen in de biotechnologie kunnen microalgen bijvoorbeeld ingezet worden om dit brouwerijafval om te zetten in bruikbare producten. Hierdoor worden nieuwe inkomstenstromen voor brouwerijen gecreëerd en vermindert hun milieu-impact.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

AlgaeBrew is een internationaal onderzoeksproject (type ERA-net). Met dit project willen we op een duurzame manier hoogwaardige EPA-vetzuren produceren met behulp van Nannochloropsis algen. Deze vetzuren zullen gebruikt worden om voeders te ontwikkelen voor vissen en garnalen.

EPA staat voor eicosapentaeenzuur, een meervoudig onverzadigd omega-3-vetzuur. EPA is essentieel voor het immuunsysteem en wordt veel gebruikt in voedingssupplementen voor mens en dier. Commerciële EPA-productie is afhankelijk van visolie afkomstig van in het wild gevangen vis, waardoor het visbestand en het oceaanecosysteem enorm onder druk komen te staan. Om een idee te geven: voor een kilo kweekvis op te kweken met vismeel, is 10 kg in het wild gevangen vis nodig.

Een groep microalgen die bekend staat onder het genus Nannochloropsis produceert op natuurlijke wijze EPA en kan worden gebruikt als alternatieve bron van EPA. Door nevenstromen om te zetten, kan Nannochloropsis brouwerijen helpen hun afvalproducten te verwerken en tegelijkertijd duurzame EPA te produceren. Dit zal een win-winoplossing zijn voor zowel brouwerijen als EPA-producenten.

Om de productie zo duurzaam en circulair mogelijk te maken wordt in het project onderzocht of deze algen gekweekt kunnen worden op het nutriëntrijke restwater van bierbrouwerijen. En we onderzoeken of de Nannochloropsis biomassa die achterblijft na EPA-extractie kan gebruikt worden als grondbemesting.

Het project zal technische uitdagingen aanpakken die verband houden met de teelt van Nannochloropsis op brouwerijnevenstromen, EPA-extractie, veevoerformulering en een socio-economische analyse uitvoeren.

Een ruwe schatting suggereert dat het door AlgaeBrew voorgestelde brouwerij-microalgensysteem een toekomstig potentieel heeft om tot 26,8% van het bierdraf en 19,3% van het wereldwijd geproduceerde brouwerijrestwater te behandelen, en het hiermee 21,6% van de wereldwijde vraag naar visolie vervangt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit project via onze LinkedIn-pagina: https://www.linkedin.com/company/algaebrew/ 

Doelgroep

De resultaten uit dit project zijn relevant voor brouwerijen wereldwijd, maar ook voor andere bedrijven met nutrientrijk restwater die dit op een duurzame manier willen herbestemmen.

Projectpartners

Algaebrew wordt gecoördineerd door University College Dublin, Prof. Ronald (ronald.halim@ucd.ie). Meer info over het project en haar partners is te lezen op de project website.

Het project wordt uitgevoerd door 7 universiteiten, een bierproducent en de Vlaamse veevoederproducent Lambers-Seghers (LSAqua). De partners komen uit 7 landen (Ierland, België, Italië, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Marokko en Turkije).

Het project ontvangt financiële ondersteuning binnen de gezamelijke projectoproep van de ERA-Net Cofunds SUSFOOD2 en FOSC. 

Flanders' FOOD logo
Logo UCD
Logo Bilecik
Logo Mohammed V University
Logo University of Camerino
Logo National School of Agriculture Meknes
Logo Swansea University
Lambers-Seghers

Deelnemen?

De partners van het Algaebrew project vormen een besloten consortium. Je kan de laatste ontwikkelingen wel op de voet volgen via onze LinkedIn-pagina: https://www.linkedin.com/company/algaebrew/ 

Hierop verschijnen regelmatig nieuwe posts en nieuwsbrieven over de resultaten van het project.

Contactpersonen FF

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager
Gus Verhaeghe
innovation manager