Melk met koeien

Draf, koolzaadschroot en andere nevenstromen voor methaanreductie in melkvee

Waarom dit project?

De vraag vanuit de melkveehouderij naar methaanreductie is dwingend o.a. door Europese wetgeving en de vertaling ervan in een Vlaams convenant dat enterische emissies wil terugdringen met 19% tegen 2030 (t.o.v. 2005). Het project richt zich in eerste instantie tot de 5606 melkveebedrijven die door de juiste bedrijfsvoering en de nodige aanpassingen in het rantsoen een reductie in methaanemissies kunnen realiseren. In tweede instantie is het project relevant voor de Belgische zuivelindustrie: in 2019 werd 4,6 miljard liter melk verwerkt, waarmee België op de vierde plaats staat van sterkste groeiers in Europa. Aanpassingen in het rantsoen mogen geen impact hebben op deze groei en ook niet op de melkkwaliteit, -productie en productie-efficiëntie.

Voor bepaalde nevenstromen uit de agrovoedingsindustrie, zoals koolzaadschroot en bierdraf werd reeds een methaanreductie gemeten in vivo, wanneer deze producten worden ingemengd in het veevoeder. Testen op melkveebedrijven moeten deze resultaten vertalen naar gerichte instructies en informatie voor melkveehouders om op korte termijn invulling te kunnen geven aan de doelstelling van het Vlaams convenant.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

HappyCliMi is een collectief onderzoeks- en disseminatieproject voor de primaire sector (type LA-traject) waarbij de toepassing van koolzaadschoot en draf in voederrantsoenen voor melkvee in de praktijk wordt uitgetest, en het achterliggende mechanisme onderzocht.

In het project worden daarnaast andere nieuwe grondstoffen en nevenstromen, beschikbaar in Vlaanderen, in vitro gescreend op hun potentieel op methaanreducerend vermogen bij melkvee. Het gaat over algen, insecten, microbieel eiwit en nevenstromen uit de wijnbouw of preiteelt. Deze grondstoffen zullen in vitro gescreend worden op mogelijks potentieel in een methaanreducerend rantsoen. Waar mogelijk zal binnen het netwerk van Flanders’ FOOD de link gemaakt worden met bedrijven die interessante nevenstromen of grondstoffen aanbieden in dit kader.

Doelgroep

Het project HappyCliMi wil de zuivelsector verduurzamen. De resultaten uit het project zijn specifiek bestemd voor melkveehouders. Deze melkveehouders zullen bereikt worden via het netwerk van o.a. Boerenbond en ILVO. Ook de zuivelindustrie is doelgroep van dit project. Zij zetelen mee in de begeleidingsgroep en worden ook bereikt via het netwerk van BFA en BCZ.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project. De uitvoering is in handen van het Instituut voor landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Innovatiesteunpunt en Universiteit Gent.

ILVO
Innovatiesteunpunt logo
Universiteit Gent
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Het project is gestart in april 2021 en loopt tot maart 2025 (projectduur 4 jaar). Wil u meewerken aan het project, doordat u zelf beschikt over nevenstromen zoals draf, of andere die nog niet in veevoeder gevaloriseerd worden of actief bent in de veeteelt?  Neem dan contact op met de projectbeheerder.

Contactpersoon

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager