​Bioloop: ​Decision support model for BIOmass LOgistics OPtimisation

Bioloop

De ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen om de mobilisatie van biomassagrondstoffen te simuleren en te optimaliseren, rekening houdend met circulaire en duurzame principes, nieuwe businessmodellen en samenwerkingsstrategieën.

Waarom dit project? 

​​Het BIOLOOP project wil een beslissingsondersteuning model te bouwen welke toelaat de toeleveringsketen van de biomassastromen te analyseren en te optimaliseren met als doel een betere verbinding te maken tussen aanbod en vraag, welke zal resulteren in meer high-end biogebaseerde industriële toepassingen.​

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten 

BIOLOOP is een cSBO project dat een logistiek model creëert voor het ontwerp en de optimalisatie van biogebaseerde toeleveringsketens in Vlaanderen . Dit om de Vlaamse transitie naar een biogebaseerde economie mee te ondersteunen.  

BIOLOOP houdt daarbij rekening met de logistieke uitdagingen bij de mobilisatie van (rest)biomassa in bestaande en nieuwe toeleveringsketens; en dit zowel vanuit technologisch, economisch en sociaal oogpunt. Vier nieuwe generieke beslissingsondersteunende modellen worden uitgewerkt die toelaten om de logistiek van biomassagrondstoffen in het Vlaamse landschap te simuleren en optimaliseren. Leidende aspecten daarbij zijn zowel circulaire en duurzame principes als nieuwe bedrijfsmodellen en samenwerkingsstrategieën. 

De modellen zullen worden toegepast en gevalideerd aan de hand van drie casestudies.

Doelgroep 

​​Veel sectoren en bedrijven kunnen baat hebben bij het BIOLOOP project, waaronder primaire producenten, afvalbeheerders, biomassa connectoren, voedselverwerkende bedrijven, retailers, chemiebedrijven, technologie-aanbieders voor bio-energie, kunstmest- en substraatbedrijven, diervoeding- en levensmiddelenbedrijven.

Projectpartners

​​Universiteit Gent beheert en coördineert het intercluster cSBO-project. De experimenteel-wetenschappelijke uitvoering is in handen van: 

  • ​Universiteit Gent: ​Onderzoeksgroep VEG-i-TEC onder leiding van Prof. Katleen Raes (katleen.raes@ugent.be) en ​Onderzoeksgroep Centre for Microbial Ecology and Technology onder leiding Prof. Ramon Ganigué (Ramon.Ganigue@UGent.be) 
  • ​ ​VITO: ​MooV-team onder leiding van Ruben Guisson (ruben.guisson@vito.be)
  • ​​AMS: ​smart ecosystems & Networks competence center onder leiding van Prof. Wouter Van Bockhaven (Wouter.VanBockhaven@ams.ac.be) 

​De speerpuntclusters voor de kennisverspreiding: 

  • ​VIL (en Catalisti als onderaannemer) onder leiding van Julie Stuer (julie.stuer@vil.be) 
  • ​Flanders’ FOOD zal de projectresultaten uit het BIOLOOP-project breed verspreiden binnen zijn eigen netwerk.​ 
Universiteit Gent
VITO logo
Antwerp Management School
Flanders' FOOD logo
VIL logo
Catalisti Logo
Flux50 combilogo

Deelnemen? 

​​Het cSBO project zal in mei 2024 van start gaan en gedurende 4 jaar lopen. Bedrijven nemen deel aan dit project door deel uit te maken van de industriële adviesraad. Deze krijgt de projectresultaten van op de eerste rij te horen en bespreken deze met de BIOLOOP onderzoekers, voornamelijk vanuit het oogpunt van industriële toepassing. Dit verhoogt de garantie dat de resultaten van direct nut zullen zijn voor industriële stakeholders. De financiële verbintenis bedraagt €1.000/jaar voor een niet-kmo en €250/jaar voor een kmo en dit gedurende de vierjarige looptijd van het project.​

Deelnameprijs en voorwaarden 

​​De financiële verbintenis bedraagt €1.000/jaar voor een niet-kmo en €250/jaar voor een kmo en dit gedurende de vierjarige looptijd van het project.​ 

Contactpersoon

Ward Van de Velde
innovation manager