afval in handen met cijfers

Modelleringstool voor waardecreatie van reststromen uit de agrovoedingsindustrie

Waarom dit project?

In de EU wordt voedselverspilling tijdens processing geschat op ongeveer 41 miljoen ton per jaar. Dit gaat gepaard met onnodige uitstoot van CO2 en de verspilling van natuurlijke hulpbronnen. In het licht van de klimaatverandering is de strijd tegen voedselverspilling erg belangrijk voor de EU. Zo wil de EU voedselverspilling in 2030 met 50% terugdringen. Nevenstromen uit de agrovoedingsindustrie worden momenteel vooral gebruikt als dierenvoeding of voor de productie van bio-energie. Maar bedrijven zijn steeds op zoek om nevenstromen meer hoogwaardig te valoriseren en nevenstromen te gebruiken als grondstof voor nieuwe toepassingen in de bio-economie. Model2Bio wil een beslissingsondersteunende tool ontwikkelen op basis van modellen om nevenstromen uit de agrovoedingsindustrie te valoriseren in verschillende toepassingen. 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Model2Bio is een Europees onderzoeks- en innovatieproject binnen de bio-based industries (BBI-JU), met als doel het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem dat bedrijven kan helpen in de valorisatie van hun nevenstromen. Er werden vier agrovoedingsindustrieën geselecteerd binnen Europa: groenten, vlees, zuivel en alcoholische dranken. Voor de groentensector worden bijvoorbeeld aardappelstoomschillen en tomatenpulp onderzocht, maar ook nevenstromen van paprika en artisjok. In de vleessector kijkt men naar bloed en veren. Ook kaaswei, bierdraf en druivenpulp worden onderzocht. De samenstelling van de nevenstromen wordt bepaald alsook mogelijkheden tot stabilisatie via fermentatie en extractie en verdere opzuivering van bioactieve moleculen via een cascade benadering. Deze experimentele resultaten worden gebruikt als input voor de modellen en gekoppeld met inzichten rond logistiek en levenscyclusanalyse. De modellen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de beslissingsondersteunende tool die dan voorgesteld zal worden aan bedrijven uit de vier agrovoedingsindustrieën voor feedback en verbetering. 
Meer informatie kan je vinden op volgende projectwebsite

www.model2bio.eu

Doelgroep

De doelgroep van dit project zijn bedrijven uit de agrovoedingsindustrie die op zoek zijn naar een beslissingsondersteunend systeem bij de valorisatie van hun nevenstromen. In eerste instantie zijn dit bedrijven uit de vier gekozen industrieën (groenten, vlees, zuivel, alcoholische dranken), maar deze tool zal in een latere fase ook kunnen ingezet worden voor valorisatie van organische nevenstromen in andere sectoren. 

De verwachte resultaten zijn:

  • Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem 
  • Methodologie voor de karakterisatie van organische nevenstromen 
  • Opzet van een simulatiemodule en modelbibliotheken 
  • Inzicht in de microbiële samenstelling van verschillende nevenstromen en analyse van hun effect op fermentatieprocessen 
  • Methodes om nevenstromen te stabiliseren 
  • Extractie- en opzuiveringsprocessen voor valorisatie van nevenstromen 
  • Valorisatie van nevenstromen door fermentatie 

Projectpartners

De uitvoering van Model2Bio is in handen van een Europees consortium bestaande uit Flanders’ FOOD, Asociacion Centro Technologico (CEIT) (coördinator), Asociacion para la Investigacion Desarrollo e Innovacion del Sector Agroalimentario (CTIC-CITA), Universidad de Navarra, Wageningen University & Research, Celabor, Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia (CluBE), Asociacion Cluster FOOD+I, IZNAB Sp. z o.o., European Science Communication Institute, Waste Management System of Western Macedonia (DIADYMA). 

Model2Bio Grant agreement

Contactpersoon

Gus Verhaeghe
innovation manager