Lepel met suiker en blauw hartje in

Ontwikkeling en toepassing van geavanceerde giststammen voor commerciële productie van alternatieve suikers/zoetstoffen.

Waarom dit project?

De vraag naar gezondere suikers en zoetstoffen voor mensen die onder meer lijden aan diabetes en obesitas stijgt. Net zoals de vraag scheert ook de prijs van deze producten hoge toppen. Het SweetHealth project tracht alternatieve suiker(zoetstoffen) zoals erythritol, isomaltulose, allulose en cellobiose te produceren tegen een veel lagere kost dan momenteel mogelijk is. De productie gebeurt d.m.v. geëngineerde giststammen die zeer efficiënt zetmeelrijke stromen enzymatisch omzetten naar een van bovenvermelde suikerzoetstoffen. Deze zetmeelrijke stromen kunnen onder meer nevenstromen zijn, afkomstig van de Vlaamse voedingsindustrie.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

De verwachte output van dit Eurostars project is een gamma van geëngineerde giststammen die kunnen ingezet worden voor een zeer (kosten)efficiënte productie van gezonde suikerzoetstoffen op piloot- en commerciële schaal. Dit proces zal verlopen conform de geoptimaliseerde processtappen en downstream processing protocols ontwikkeld in kader van het project. Verschillende zetmeelrijke nevenstromen uit de voedingsindustrie zullen worden geëvalueerd op hun toepasbaarheid als substraat voor de productie van erythritol, isomaltulose, allulose en cellobiose. Deze circulaire aanpak zal ook gecommuniceerd worden naar de Vlaamse voedingsindustrie via onderaannemer Flanders’ FOOD.

Doelgroep

De resultaten uit het SweetHealth project zijn interessant voor:

  • Voedselverwerkende bedrijven met interesse in alternatieve suikers/zoetstoffen
  • Ingrediënten producerende bedrijven met interesse in alternatieve suikers/zoetstoffen (uitlicentiëring)
  • Bedrijven die hun zetmeelrijke nevenstromen willen valoriseren

Projectpartners

Logo NovelYeast
logo Bioxytol
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Beschikt uw bedrijf over een zetmeelrijke nevenstroom die u wenst te valoriseren of heeft u zelf interesse in de productie/verwerking van laag-calorische suikerzoetstoffen?

Neem contact op

Foto Trui Luyckx
Trui Luyckx
innovation manager