BResilient logo

Waarom dit project?

De huidige Europese agro- en voedingswaardeketens staan de laatste jaren onder grote druk. Net als andere sectoren worden zij geconfronteerd met een toenemende volatiliteit van een reeks parameters zoals schommelingen in de energiekosten, logistieke beperkingen, grondstoffenschaarste, enz. Bovendien hebben deze waardeketens ook te maken met hun eigen unieke kwetsbaarheden als gevolg van de beperkte houdbaarheid van voeding en de variabiliteit in kwaliteit en beschikbaarheid van grondstoffen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat deze kwetsbaarheden in de toekomst groter kunnen worden door de impact van externe factoren zoals klimaatverandering, toename van de wereldbevolking, verschuiving van de vraag van de consument en de voedingsgewoonten, de volatiliteit van de markt, de vergrijzing van de beroepsbevolking, enz. 
B-Resilient lanceert daarom een ambitieus pakket steunmaatregelen (in de vorm van vouchers) om KMO’s in de voedingsindustrie te helpen om veerkrachtiger te worden door een optimaal gebruik van biomassa. Het project richt zich op een maximaal gebruik van beschikbare grondstoffen en de daaropvolgende valorisatie van nevenstromen tot innovatieve biogebaseerde producten en ingrediënten. Het B-Resilient project is gebaseerd op een zero-waste en circulair concept en verbetert het concurrentievermogen van voedselverwerkende KMO's vanuit een ecologisch duurzaam perspectief.

Projectaanpak

B-Resilient is een Europees innovatieproject met als doel om KMO’s in de voedingsindustrie weerbaarder te maken door optimaal gebruik van biomassa. Het project zal focussen op het optimaal gebruik van grondstoffen door valorisatie van nevenstromen naar allerlei biogebasseerde toepassingen.
In dit project wordt 1,12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor steun aan Europese KMO’s via project vouchers. Deze vouchers kunnen ingezet worden als reisbudget om deel te nemen aan het matchmaking event in mei 2023 (travel vouchers), om haalbaarheidsstudies, validatieonderzoek en implementatiesstudies etc. te doen (innovation vouchers of business continuity plan vouchers), of om te internationaliseren (internationalisation vouchers).
Via de activiteiten georganiseerd door B-Resilient krijgen bedrijven toegang tot heel wat inforamtie en inspiratie uit binnen-en buitenland, kunnen nieuwe contacten gelegd worden en wordt financiële ondersteuning geboden. Dit kan dan weer resulteren in het zetten van concrete stappen richting het valoriseren van nevenstromen in voedingsbedrijven.

Doelgroep en resultaten

B-Resilient richt zich naar spelers over de hele waardeketen. Zowel voedingsverwerkende bedrijven als aanbieders van (technologische) oplossingen, consultants en start-ups in de bioeconomie zijn welkom om aan het project deel te nemen.
Tijdens het project zullen 16 Business Continuity Plan vouchers uitgeschreven worden, 21 Innovation vouchers, 33 Internationalisation vouchers en 63 Mobility vouchers.

Projectpartners

Het B-Resilient project brengt 8 toonaangevende Europese clusters uit 5 verschillende landen samen. Voor het project is in totaal 1,5 miljoen euro aan Europese financiering uitgetrokken, waarvan 1,12 miljoen rechtstreeks naar KMO’s in de voedingsindustrie gaat dankzij de regeling voor financiële steun aan derden in het kader van B-Resilient.
 

partners B-Resilient