In ‘Draf in galop’ wordt gezocht naar een hoogwaardige valorisatie van bierdraf door de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten met draf als grondstof. De focus ligt op bakkerijproducten enerzijds en vleesanalogen anderzijds.

Waarom dit project?

De gemiddelde inname van vezels via voedingsproducten ligt in Vlaanderen en heel wat regio’s in Europa te laag. Daartegenover staat de enorme beschikbare hoeveelheid vezel- en eiwitrijke draf die jaarlijks in Vlaanderen wordt geproduceerd en nu vooral naar veevoeding gaat. Er is dus een nutritioneel interessante nevenstroom vanuit de brouwerijen en een vraag naar eiwit- en vezelrijke ingrediënten vanuit de voedingsproducenten. Tot nu toe is echter de technische en toepasbare afstemming van vraag en aanbod een struikelblok.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Draf in Galop is een collectief praktijkgericht onderzoeksproject (type TETRA) met als doel om een hoogwaardige valorisatie te bekomen van bierdraf (‘brewers spent grain’).
Dit zal gebeuren door het facilifteren van de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten met draf als grondstof. In dit project wordt de keten – van brouwerij tot voedingsproducent – samengebracht om er samen voor te zorgen dat het bierdraf van (kleinere en grotere) brouwers bruikbaar wordt als ingrediënt voor voedingsbedrijven. Een belangrijke uitdaging hierbij wordt het voldoende fijn vermalen van draf en dit op een in de praktijk haalbare en betaalbare manier.

Doelgroep

De doelgroepen van het project zijn brouwers die hun bierdraf hoogwaardiger willen valoriseren (België: ca. 340 brouwerijen, 80% microbrouwerijen, ca. 230.000 ton bierdraf per jaar), producenten van halffabrikaten die nieuwe grondstoffen en voedingsingrediënten kunnen ontwikkelen, retailers en transporteurs, voedingsbedrijven die nieuwe producten met draf kunnen ontwikkelen, of bestaande aanpassen, en aandacht hebben voor circulair ondernemen.

Dit project focust op ambachtelijke bakkerijen (ca. 2500), industriële bakkerijen (ca. 500), koekjesproducenten (ca. 150) en producenten van vegetarische producten.

Het project zal enerzijds samenwerkingen tussen industriële spelers faciliteren. Anderzijds zal ook ingezet worden op lokale samenwerkingen tussen kleinere brouwers en lokale voedingsproducenten (korte keten).

Projectpartners

Het beheer en de uitvoering is in handen van VIVES en KULeuven. FF is verantwoordelijk voor de valorisatietaken.
Hoofduitvoerder: VIVES

  • Expertisecentrum Agro- en Biotechnologie, onderzoeksgroep Voeding
  • Contactpersoon: Michaël Verlinden

Mede-uitvoerder: KULeuven

  • Laboratorium voor Levensmiddelenchemie en -biochemie (LMCB)
Logo Hogeschool VIVES
KU Leuven
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Het project start in november 2022 en loopt tot eind oktober 2024 (projectduur 2 jaar). Voor meer informatie of bij interesse voor deelname neem je best contact op met Michaël Verlinden.

Contactpersoon

Gus Verhaeghe
innovation manager