Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda met focus op de voedingsverpakking van de toekomst

Voedselverpakking van de toekomst

Binnen een tijdshorizon van tien jaar dienen nieuwe, duurzame, intelligente en recycleerbare verpakkingsconcepten het levenslicht te zien. Dit door middel van verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten.

Voedingsverpakkingen

Deze roadmap werd ontwikkeld door Pack4Food en de vier speerpuntclusters: Flanders’ FOOD (Agrovoedingsindustrie), VIL (Logistiek), Catalisti (Chemie-Kunststoffen) en SIM (Materialen). Het gaat hier om een gezamenlijke visie en strategie op het vlak van duurzame verpakkingen. De focus ligt hierbij op drie domeinen: meer circulaire verpakkingen, intelligente verpakkingen en betere logistieke processen.

Pack4Food logo
VIL logo
Catalisti Logo
SIM logo
Flanders' FOOD logo

Circulaire verpakkingen

Beschermen, bewaren en communiceren: dit zijn de drie doelen van verpakking. Bovendien vermijden ze voedselverlies. Hier hangt echter wel een ecologisch prijskaartje aan. De betrokken sectoren engageren zich om de komende jaren d.m.v. innovatie meer te werken aan circulaire verpakkingen,zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten en alsnog voedselverlies tegen te gaan.

Ecodesign wordt daarbij de norm. Van bij het ontwerp wordt gemikt op recyclage en hergebruik. Hoe? Door een nauwe samenwerking tussen de sectoren en sorteer- en recyclageprocessen naadloos op elkaar af te stemmen.

Intelligente verpakkingen

De toenemende verstedelijking en een veranderende levensstijl brengen op het vlak van verpakking heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Een betere traceerbaarheid is bijvoorbeeld essentieel om consumenten sneller en eenvoudiger te informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten. Deze roadmap zet dan ook in op actieve, intelligente en gepersonaliseerde verpakkingen.

De ontwikkelingssnelheid van nieuwe verpakkingsmaterialen en -technologieën verhogen doorheen de verpakkingsketens daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met nieuwe, slimme verpakkingen kan er immers heel wat voedselverlies en -verspilling vermeden worden. Zo neemt de totale ecologische voetafdruk stevig af.

Logistieke processen

Zonder efficiënte logistieke processen doorheen de voedingsverpakkingsketen hebben circulaire en slimme verpakkingen weinig zin. Net daarom willen we ook die logistieke behoeften in kaart brengen en digitale platformen stimuleren.

Digitalisering laat toe alle schakels van de keten efficiënter te laten communiceren en digitale processen beter op elkaar af te stemmen. Dit is strikt noodzakelijk om ecodesign een kans te geven. Deze logistiek gaat steeds vaker tot bij de voordeur van de consument, via bijvoorbeeld e-commerce. Dit biedt zowel mogelijkheden als uitdagingen. Met deze roadmap willen we de komende jaren hier de nodige antwoorden op bieden.

Concepten
 • Ecodesign: Packaging meeting circular economy needs: re-duce, re-use, re-cycle, re-new, re-design
 • Improved Packaging: Maximised food protection, packaging for new food, production process and logistic needs
 • Sort: Packaging allowing 100% sorting
 • Recycle: High quality recycling processes
 • Smart Packaging: Sensor technology, smart benefits (authentication, traceability, tamper proof).
 • IOT-AI: Digitisation in packaging, connected packaging
 • B-Model: New packaging designs supporting new business models
 • Logistics: Supply chain efficiency, omni channel packaging
 • Legislation: Supporting future technologies
 • Interest Groups: Building network to support packaging technologies
 • Communication: Increased knowledge and understanding of packaging materials and functions, creating awareness on new technologies

De vier blokken met elf concepten in één overzicht

Roadmap voedselverpakking van de toekomst

Pack4Food initieert en coördineert projecten in samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen zowel op Vlaams als op Europees niveau. Een belangrijke drijfveer hierbij is de roadmap “Voedselverpakkingen van de toekomst” die eind 2019 officieel werd gelanceerd. In 2020 werd een strategische samenwerking met Flanders’ FOOD opgezet voor het uitrollen van deze roadmap via diverse projecten, samen met bedrijven, kennispartners, andere speerpuntclusters en stakeholders in de voedselverpakkingsketen.

Maak kennis met het roadmap comité

Peter Ragaert
Director at Pack4Food & Professor food packaging technology at UGent
Tim Van Caelenberg
Packaging Development Manager
Cynthia Linclau
R&D Packaging Developer
Ann Nachtergaele
Directeur Environnement & Energie
Liesje De Schamphelaire
Environmental Affairs & Energy Advisor
Brian Ameys
IT & QESH (Quality, Environment, Safety & Health) manager at Mondi Group
Wim Grymonprez
New Business Development Manager Plastics (VKC-Centexbel)
Isabel De Schrijver
R&D Manager Plastic Characterization, Processing and Recycling (PCPR) + Functional Thermoplastic Textiles (FTT) (VKC-Centexbel)
Kris Van de Voorde
Innovation Program Manager at IMEC - supporting Flemish companies with technological innovations
Inge Dirinck
innovatie manager (freelance)

Meer info?

Angelique Vandemoortele
Angelique Vandemoortele
project manager @ Pack4Food
Veerle De Graef
program manager
Inge Dirinck
innovation manager - freelance