Intelligente verpakkingen

De toenemende verstedelijking en een veranderende levensstijl brengen op het vlak van verpakking heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Een betere traceerbaarheid is bijvoorbeeld essentieel om consumenten sneller en eenvoudiger te informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten. Deze roadmap zet dan ook in op actieve, intelligente en gepersonaliseerde verpakkingen.

De ontwikkelingssnelheid van nieuwe verpakkingsmaterialen en -technologieën verhogen doorheen de verpakkingsketens daarbij een belangrijk uitgangspunt. Met nieuwe, slimme verpakkingen kan er immers heel wat voedselverlies en -verspilling vermeden worden. Zo neemt de totale ecologische voetafdruk stevig af.

  • Smart Packaging: Sensor technology, smart benefits (authentication, traceability, tamper proof).
  • IOT-AI: Digitisation in packaging, connected packaging