Een strategische onderzoeks- en innovatieagenda  rond slimmer water- en energiebeheer in de voedingsindustrie

Eco-productie

Wist je dat België wereldwijd tot de landen behoort die met grote waterschaarste dreigen te kampen? Een hoge bevolkingsdichtheid, een fiks waterverbruik voor landbouw en industrie en een sterke verharding liggen hier aan de basis. Dit heeft effect op heel wat sectoren, waaronder ook de voedingsindustrie.

Water

Deze roadmap is momenteel nog in opstart.