Energy 4 Food campagne beeld

Waarom dit project? 

​​De energiecrisis heeft ons doen inzien dat de voedingsindustrie voor verschillende ​schakels in het voeding verwerkend proces afhankelijk is van de beschikbaarheid en de ​kost van energiesystemen om rendabel te blijven. Met de opkomst van hernieuwbare  ​energiebronnen (bv. Mechanical vapour Recompression, nieuwste generatie hoge ​temperatuur warmtepompen) en energie-efficiëntere voedingsprocestechnologieën (bv. ​microgolftechnologie, vacuümkoeling, geoptimaliseerde ventilatiekoeling) is het mogelijk ​om de afhankelijkheid van fossiele energiedragers te reduceren. Daarnaast zal het ​flexibel aansturen van de verschillende elektrische en thermische energiebronnen een ​extra aandachtspunt vormen in de toekomst. ​ 

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Rethink Energy 4 Food is een vierjarig collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK+) met als doel de energietransitie in de Vlaamse voedingsindustrie te versnellen. Het project bestaat uit een kennisplatform en 4 focustrajecten.

samenwerking
Kennisplatform

In het kennisplatform gaan we bedrijven kennis laten maken met diverse technologieën en toepassingen om hun energietransitie in te zetten. Aan de hand van demonstraties, workshops, webinars en publicaties wordt de kennis vanuit het project verder verspreidt. Daarnaast zullen we ook inzetten op matchmaking tussen energie bedrijven en voedingsbedrijven door het organiseren van een jaarlijks Energy 4 Food event, geleide beursbezoeken en Meet&Peek excursies. Hiernaast is er ook ruimte voor het opvolgen van nieuwe technologieën en de toepasbaarheid voor de voedingsindustrie.

microgolf
Focustraject 1: Elektrificatie van ovenprocessen

In dit traject onderzoeken we verkennend en demonstratief het potentieel van in-line microgolf-en infrarood gebaseerde bakprocessen voor 3 modelproducten. In een vergelijkende studie met de conventionele gas gebaseerde ovenprocessen worden de energie efficiëntie en productkwaliteit bekeken.

Thermometer
Focustraject 2: Duurzame warmtevoorziening voor temperatuursintensieve voedingsprocessen

De techno-economische aspecten en de toepasbaarheid van hoge temperatuur genererende technologieën worden onderzocht. Hieruit zal een methodiek ontwikkeld worden om bepaalde energievereisten en processen met de juiste technologie te matchen via een techno-economische analyse. Via twee generieke demonstratiecases zal de methodiek gevalideerd worden.

Batterij
Focustraject 3: Energy Resilience – Flexibel aansturen van verschillende energiebronnen​

Binnen het focustraject Energy Resilience onderzoeken we hoe we flexibel kunnen omgaan met een fluctuerend energieaanbod zonder dat de processtabiliteit in gedrang komt. Hiervoor kijken we naar energieopslagtechnologieën om bijvoorbeeld restwarmte of opgewekte energie op te slaan voor latere productieruns en anderzijds energiemanagementsystemen om het energieaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daarnaast bekijken we ook de macrotrends in energiesystemen voor de voedingsindustrie aan de hand van het BE-TIMES model.

sneeuwvlokje
Focustraject 4: Innovatieve verduurzaming van koeling

Dit traject bekijkt hoe we de koeling in de voedingsindustrie kunnen verduurzamen. Hiervoor kijken we enerzijds naar de optimalisatie van bestaande ventilatie installaties, anderzijds doen we ook een vergelijkende studie tussen een nieuwe technologie, vacuümkoelen en convectiekoeling op zowel energie gebruik als product kwaliteit. Daarnaast doen we ook een desktopstudie naar geïntegreerde hernieuwbare koelsystemen.

Doelgroep

Het project richt zich op Vlaamse voedingsbedrijven, machinebouwers, energie technologie leveranciers, energie consultancy bedrijven en sensor- en software bedrijven.

Projectpartners

Flanders’ FOOD en Flux50 beheren en coördineren het project met begeleiding van Fevia Vlaanderen. De uitvoering is in samenwerking met:

 • Hogeschool VIVES
 • KU Leuven
 • UGent
 • VITO
 • Howest
Combined brand VLAIO & Flanders' FOOD (new 2023)
Flux50 combilogo
Fevia Vlaanderen
Logo Hogeschool VIVES
KU Leuven
Universiteit Gent
VITO logo
Howest logo

Deelnemen?

Het project start in februari 2024 en loopt tot januari 2028 (projectduur 4 jaar). Om de resultaten zo relevant mogelijk te maken, heeft elk focustraject een begeleidingsgroep. Deze bestaat uit voedingsbedrijven, machinebouwers, energie technologie leveranciers, energie consultancy bedrijven en sensor- en software bedrijven.

Voordelen van deelname aan een begeleidingsgroep:

 • Projectresultaten vanop de eerste rij opvolgen
 • Kennismaken van industrie-relevante demonstraties (pilootinfrastructuur, pilootdemonstraties in de reële industriële omgeving)
 • Nauw contact met de ondezoekers
 • Netwerken met leden van de begeleidingsgroep

Deelname is tot op het einde van het project mogelijk.

Deelnameprijs en voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor deelname aan de begeleidingsgroep van een focustraject:

 • Lidmaatschap aan Flanders ’FOOD en/of Flux50 gedurende de looptijd van het project
 • Jaarlijkse projectbijdrage aan het waarborgfonds*:
  • KO: 1000 euro /jaar
  • MO: 2500 euro/jaar
  • GO: 5000 euro/jaar

*Bij het behalen van de doelstellingen op het einde van het project wordt deze bijdrage teruggestort.

Als uw bedrijf wil deelnemen aan meerdere begeleidingsgroepen, wordt er een korting van 10% voorzien op de bijdrages van de daaropvolgende begeleidingsroep.

Bij intrede in een latere fase van het project wordt projectbijdrage en lidmaatschap met terugwerkende kracht aangerekend.                         

Contactpersonen FF

Eline foto medewerker
Eline Stuyven
innovation manager
Lars Roba
innovation manager

Contactpersoon Flux50