Voedingsindustrie zet de energietransitie in

Energy 4 Food campagne beeld

Flanders’ FOOD, Flux50, Fevia Vlaanderen en een ruim consortium aan kennispartners bundelen hun krachten in het project 'Rethink Energy 4 Food' met als doelstelling de energietransitie in de Vlaamse voedingsindustrie te versnellen. Het project, dat op 1 februari 2024 start, is begroot op 2.946.241 euro, waarvan 30% gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds en de overige 70% door subsidies van VLAIO. Door deze financiële steun benadrukt de Vlaamse regering het belang van dit project. 

Vlaams minister Jo Brouns: “Onze industrie en samenleving staat voor de uitdaging van de duurzame energietransitie. Ook voor onze Vlaamse voedingsindustrie is het belangrijk dat zij inzetten op energie-efficiëntie en duurzame energie. Dat is niet enkel goed voor het milieu, maar om de energiekosten te drukken bij onze bedrijven. De bedrijven blijven zo competitief, zodat we de werkgelegenheid en welvaart hier in Vlaanderen behouden. Daarom dat ik dit project mee ondersteun, waarbij de industrie samenwerkt om duurzame energietoepassingen in de voedingsindustrie te implementeren.”

Impact van energietechnologie op productkwaliteit

Om de klimaatopwarming tegen te gaan, wil de voedingsindustrie ook zijn steentje bijdragen door zijn meest energie-intensieve processen te vergroenen (decarbonisatie van de energie). Er is wel een enorme bezorgdheid rond de impact van nieuwe bronnen van energie op de productkwaliteit.

Zo beaamt ook Inge Arents (Flanders’ FOOD): “Als een bedrijf al meer dan 100 jaar koekjes bakt in een traditionele oven waarbij de warmte-overdracht en stralingswarmte van een brander zorgt voor mooie bruinkleuring en krokantheid, is het niet evident om zomaar over te schakelen op een elektrische oven. Dat moet getest worden en vergt waarschijnlijk ook een aanpassing aan de technologie om dezelfde bakkwaliteit en ervaring te bekomen".

Speerpuntclusters werken samen

Flanders’ FOOD, speerpuntcluster agrovoeding en Flux50, speerpuntcluster energie slaan de handen in elkaar. Samen willen ze het vertrouwen van voedingsbedrijven verhogen in nieuwe duurzame, innovatieve energie- en procestechnologieën en ook hun kennis hierrond uitbreiden. Door complementaire expertise van Flux50 rond energietransitie en van Flanders’ FOOD rond de noden van de voedingsindustrie, kan het potentieel optimaal benut worden.

Frederik Loeckx (Flux50): “De voedingsindustrie verbruikte in 2021 12,2 Terawattuur aan energie waarvan iets meer dan de helft in gasvorm. Werken aan energie-efficiëntie en elektrificatie in deze sector biedt naast gigantische uitdagingen dan ook grote voordelen voor zowel de voedingsindustrie als voor de energievoorziening. We denken hierbij aan zaken zoals energiemanagement om maximaal elektriciteitsgebruik te vermijden of deze te verbruiken als de kost het laagst is.”

Federatie en industrie ondersteunen de energietransitie

Fevia Vlaanderen en tal van voedingsbedrijven staan achter dit project en beseffen dat vergroening van hun processen noodzakelijk is om internationaal concurrentieel te blijven. Zo engageerden een tiental voedingsproducenten zich om binnen het project als klankbord te fungeren en stelt Fevia Vlaanderen dat er dringend nood is aan pilootprojecten om veelbelovende technologieën verder uit te testen en specifiek kennis te genereren voor en binnen de voedingssector. Fevia Vlaanderen is partner van Flanders’ FOOD om hun kennis en kunde in te zetten en ledenbedrijven te sensibiliseren en de resultaten aan hen kenbaar te maken.

Samenwerking met kennispartners in Vlaanderen

De komende vier jaar zet het project 'Rethink Energy 4 Food' in op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek, kennisverspreidingsactiviteiten en platformwerking voor de Vlaamse voedingsindustrie om een zo groot mogelijke impact te creëren. Binnen het ruime consortium van kennispartners zal de kennisopbouw en de vertaling ervan naar de voedingsindustrie uitgevoerd worden door KU Leuven, UGent, VITO, Howest en Hogeschool VIVES. De resultaten zullen door Flanders’ FOOD, Flux50 en Fevia Vlaanderen ruim verspreid worden binnen Vlaanderen. 
 

Contact

Inge Arents
Inge Arents
managing director