Onze programma's en roadmaps

Onze strategische onderzoeks- en innovatieagenda situeert zich rond een aantal thematische programma's, en binnen elk programma werden en worden een aantal roadmaps uitgewerkt. Een beetje uitleg...

Roadmap

Vier thematische programma's

Op basis van onze strategische bevragingen werd gekomen tot vier thematische programma's, gebaseerd op de sterktes van de Vlaamse voedingssector en op de opportuniteiten en uitdagingen waar de sector voor staat, nu en in de toekomst.

Programma Resilient & Sustainable Agrifood Systems

Resilient and sustainable agrifood systems

Onderzoek naar het samenbrengen van partners doorheen de keten en doorheen sectoren om transparantie en efficiëntie te verhogen en het verlies aan hulpmiddelen en materialen te beperken.

Programma World class Food Production

World class food production

Onderzoek naar meer efficiënte productiesystemen en superieure producten met meer toegevoegde waarde.

Programma Personalised Foods & Healthy Diets

Personalised foods and healthy diets

Onderzoek om een antwoord te bieden op de noden van diverse types consumenten en om de mogelijkheden van gepersonaliseerde voeding na te gaan.

Programma New & Shifting Resources

New and shifting resources

Onderzoek om een antwoord te bieden op vragen om zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen voor voedingsproducten, om alternatieve grondstoffen te vinden en om nevenstromen vanuit landbouw- en voedingsindustrie hoogwaardiger te kunnen valoriseren.

Wat is het doel van de roadmaps?

De vier programma’s bestaan elk uit specifieke roadmaps.

Elke roadmap beschrijft proactief streefdoelen. Het gaat om doelstellingen van bedrijven actief in de agrovoedingsindustrie in Vlaanderen op een termijn van 10 jaar, en dit op het vlak van onderzoek en innovatie. Het omvat concepten die doorheen de jaren op projectmatige basis en op initiatief van de bedrijven/onderzoeksgroepen worden gerealiseerd. Elke project van de speerpuntcluster is gelinkt aan één of meerdere concepten van een roadmap.

Het gaat om concepten volgens een open innovatiemodel, waarbij bedrijven en kennisinstellingen elkaar versterken. Dit door als evenwaardige partners kennis en ideeën te delen, onder supervisie en begeleiding van roadmap comités.

De concepten voor onderzoek en innovatie leven binnen de agrovoedingsbedrijven actief in Vlaanderen en stimuleren kennisinstellingen om hen te ondersteunen.