Recycle Plastics

Evaluatie van de recycleerbaarheid van flexibele voedselverpakkingsmaterialen in functie van hun samenstelling en hun impact op de houdbaarheid van voedingsproducten.

Waarom dit project?

Plastic voedselverpakkingsmaterialen bewaren en beschermen de kwaliteit van voedselproducten en verlengen de houdbaarheid. Schijnbaar 'eenvoudige' folies voor de verpakking van een breed scala aan producten (bijv. kaas, vlees) bestaan vaak uit meerdere lagen van verschillende polymeren, die elk hun eigen functionaliteit bijdragen aan de totale verpakking. Door de sterke fysieke aanhechting van deze lagen is scheiding op polymeerniveau niet altijd mogelijk en wordt mechanische recycling belemmerd. Daarom is de belangrijkste valorisatieroute van deze meerlaagse verpakkingen verbranding met energieterugwinning. Zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn ambitieuze doelstellingen voor de recycleerbaarheid van voedselverpakkingen geformuleerd. Volgens de Europese Plastic Strategie moet tegen 2030 55% van alle plastic verpakkingen gerecycleerd worden, terwijl de Belgische Voedingsindustrie (FEVIA) stelt dat 65% van de plastic voedselverpakkingen tegen 2023 gerecycleerd moet worden. Hierdoor staat de zoektocht naar recycleerbare alternatieven met vergelijkbare functionaliteit nu hoog op de agenda.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

Multi-2-Recycle is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK);  Het interclusterproject is een samenwerking tussen de clusters Flanders’ FOOD en Catalisti, met als doel een antwoord te formuleren op de vraag :  "Hoe kan een meerlaagse plastic voedselverpakking recycleerbaar zijn en tegelijkertijd de optimale barrière-eigenschappen hebben om de houdbaarheid van voedselproducten te garanderen?"

De onderzoeksaanpak zelf bestaat uit twee belangrijke segmenten:

 • Een kennissegment dat een overzicht geeft van de laatste trends en innovaties in de verpakkingsindustrie en de sorteer- en recyclingindustrie, relevant om de circulabilieit van voedselverpakkingen te vergroten.
 • Een onderzoekssegment dat zich richt op geselecteerde generieke gevallen en de volgende onderwerpen behandelt:
  • evaluatie van de impact van de verpakkingssamenstelling op de mechanische recycleerbaarheid van de verpakking. Hierbij is het doel om de mechanische recycleerbaarheid van folie tot folie te evalueren voor secundaire of tertiaire (voedsel-)verpakkingen en primaire non-food verpakkingstoepassingen.
  • evaluatie van de mechanische recycleerbaarheid van gemengde PP-stromen (d.w.z. generieke gevallen).
  • evaluatie van repetitieve mechanische recyclage van folie tot folie.
  • het vaststellen van recyclagelimieten, d.w.z. het tolerantieniveau van barrièremateriaal voor efficiënte recyclage.
  • evaluatie van deze recyclagelimieten om ervoor te zorgen dat de verpakkingsfunctionaliteit nog steeds kan worden gegarandeerd voor de geselecteerde voedingsmiddelen.
  • op verzoek van de Industriële Adviesraad: evaluatie van de recycleerbaarheid door implementatie van een case study bij een sorteer- of recyclagedrijf.

Doelgroep

Dit project richt zich op verpakkingsproducenten en -verwerkers, voedingsbedrijven en sorteer- en recyclagebedrijven.

De output van dit project moet beslissingen vergemakkelijken met betrekking tot het ontwerp van toekomstige verpakkingen en andere momenteel gebruikte meerlaagse plastic voedselverpakkingsmaterialen.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert het project. Pack4Food coördineert het project in samenwerking met de projectpartners : VKC Centexbel, UHasselt (MPR&S), Flanders’ FOOD en Catalisti. 
 

Multi2Recycle partners

Deelnemen?

Het project start in januari 2022 en loopt tot december 2024 (duurtijd 2 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). 

multi2recycle projectbeeld

Contactpersoon

Inge Dirinck
innovation manager - freelance