Recyclage van verpakkingen

Tools en handvaten om duurzame verpakking te beoordelen alsook hierover te communiceren

Waarom dit project?

Zowel voedingsbedrijven als leveranciers van verpakking(materialen) staan voor de grote uitdaging om duurzame oplossingen te vinden voor de verpakking van voeding. Verpakking is namelijk een belangrijk aspect door de grote verscheidenheid aan functies: verlenging van de houdbaarheid, bescherming tijdens transport, communicatie met de consument, gebruiksgemak …
Het is echter niet evident om als bedrijf de juiste verpakking te kiezen. Wat is immers de meest duurzame verpakking voor een specifiek levensmiddel? Om bedrijven hierin te ondersteunen zijn verschillende tools beschikbaar  om de duurzaamheid van verpakkingsmaterialen in kaart te brengen. De wetenschappelijke basis en integriteit waarop deze tools zijn gebouwd, zijn echter dikwijls niet gekend. Bovendien is het vaak onduidelijk waarvoor deze tools kunnen worden gebruikt en hoe de finale uitkomst moet worden geïnterpreteerd. 
Naast het kiezen voor duurzame voedselverpakkingen is het essentieel om consumenten te betrekken in het duurzaamheidsverhaal. De consumentenperceptie van een duurzame voedselverpakking stemt vaak niet overeen met de werkelijke duurzaamheid van een verpakking.

Onderzoeksaanpak en verwachte resultaten

TACTIC is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en dissiminatieproject (type COOCK). Het project heeft als doel kennis omtrent duurzaamheid van voedselverpakkingen te bundelen en te vertalen op maat van bedrijven uit de voedings- en verpakkingsindustrie en hun retailklanten. De bedrijven zullen ondersteund worden bij (i) het selecteren van tools die de duurzaamheid van voedselverpakkingen beoordelen, alsook bij (ii) het communiceren van hun duurzame voedselverpakkingskeuzes naar consumenten.
Dit willen we bereiken door:

 • De brede waaier aan reeds beschikbare tools die de duurzaamheid van voedselverpakkingen beoordelen … 
  • Kritisch te analyseren waarbij zowel de wetenschappelijke basis en intergriteit, alsook de toepasbaarheid in kaart worden gebracht
  • Te toetsen aan de noden en verwachtingen van de tool-gebruikers via interactieve co-creatiesessies. 
 • Communicatietools/-strategieën te ontwikkelen en uitgebreid te evalueren om consumenten bewust te maken en te informeren omtrent de duurzaamheid van voedselverpakkingen. Dit door:
  • Perceptie van Vlaamse consumenten in duurzame verpakkingsclaims en eco-labels gerelateerd aan duurzaamheid van verpakkingen te ontleden
  • Communicatietools/-strategieën uit te denken om consumenten te informeren omtrent de duurzaamheid van voedselverpakkingen 
  • Kwalitatieve evaluatie en verdere verfijning van de ontwikkelde communicatietools/-strategieën via een co-creatie sessie met Vlaamse consumenten
  • Kwantitatieve evaluatie van de communicatietools/-strategie via brede consumentenbevraging
 • Oprichten van een kennispunt duurzame voedselverpakkingen waarbij alle relevante stakeholders worden samengebracht 

Doelgroep

Tot de doelgroep van TACTIC behoren de voedingsindustrie en hun retailklanten (voor private label) en de verpakkingsproducenten en verdelers. 
Deze tools moeten bedrijven in staat stellen om enerzijds hun verpakkingen beter te kunnen ontwerpen en anderzijds om hun inspanningen op dat vlak beter te kunnen uitleggen aan consumenten. Het projectconsortium streeft ernaar om een kennisplatform op te zetten waarbij bedrijven met hun leveranciers en klanten in interactie kunnen gaan over dit thema.

Projectpartners

Flanders’ FOOD beheert het project. Pack4Food coördineert het project. 

Pack4Food logo
Flanders' FOOD logo

Deelnemen?

Om deel te nemen aan dit project is lidmaatschap van Flanders' FOOD of Pack4Food vereist.

Contactpersoon

Kevin Winnen
innovation advisor
Foto Rani Roye
Rani Roye
innovation manager