Koe in gras met melk

Big data en geavanceerde analytics voor duurzaam beheer van de melkveesector

Waarom dit project?

Digitalisatie is een trend die zich doorzet tot aan de basis van elke keten. Zo wordt een melkveehouder ook steeds vaker een datamanager. Er zijn tegenwoordig tal van softwareapplicaties en sensoren op de markt om de gezondheidsstatus van het vee of de kwaliteit van de melk op te volgen. Maar de wildgroei aan data brengt vaak een extra werklast met zich mee. Nochtans staat efficiëntie centraal in een duurzame melkveehouderij.

Bovendien wil de melkveehouder kunnen anticiperen op aankomende problemen, in plaats van deze enkel vast te stellen. Op voorspellend vlak schieten vele softwarepakketten nog tekort. De wetenschappelijke kennis over voorspellende modellen vindt namelijk moeilijk zijn weg naar commerciële producten. 

Er is dus nood aan een overzichtelijk geautomatiseerd en geïntegreerd softwaresysteem voor de melkveehouderij.

Onderzoeksaanpak / Projectaanpak

DairySust is een Europees project (EIT Food) met als doel een softwaretool te ontwikkelen die de melkveehouder ondersteunt om de juiste beslissingen te nemen in zake rantsoen, melken, inseminatie, hittestress en zorg bij ziekte.

De tool maakt gebruik van metingen door sensoren, melkrobots, omgevings- en weerparameters en wetenschappelijke modellen die deze data zo goed mogelijk integreren om accurate voorspellingen te maken. 

Precisielandbouw dus, met als grote troef voorspellende modellen.

Doelgroep en resultaten

Het project richt zich in eerste instantie tot melkveebedrijven. Maar ook zuivelbedrijven hebben baat bij deze tool om een beter inzicht te krijgen in de melktoevoer en de potentiële kwaliteit.

Om de ontwikkeling van de softwaretool zo goed mogelijk af te stemmen op deze doelgroepen werd door Flanders' FOOD en Innovatiesteunpunt een co-creatie sessie georganiseerd. Meer informatie over deze brainstormoefening kan je lezen in ons artikel: 'Melkveehouder wordt data-manager'.

Projectpartners

Het beheer en de uitvoering is in handen van projectcoördinator Universita di Bolgona. Flanders' FOOD is verantwoordelijk voor de organisatie en verwerking van de co-creatie sessie in Vlaanderen en de disseminatie en valorisatie van de projectresultaten richting de zuivelindustrie.

Hoofduitvoerder: Universita di Bologna (UNIBO)

  • Department of Agricultural and Food Sciences (DISTAL) & Department of Physics and Astronomy (DIFA) onder leiding van prof. Patrizia Tassinari (patrizia.tassinari@unibo.it)

Mede-uitvoerders: KU Leuven (KUL), Innovatiesteunpunt (ISP) en Agricolus

  • Livestock Technology group (KUL) onder leiding van Prof. Ben Aernouts (ben.aernouts@kuleuven.be)
  • Stijn Bossin (ISP) (stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be)
  • Andrea Fumanti (Agricolus) (a.fumanti@agricolus.com)

Deelnemen

Het project is gestart op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2022 (projectduur 2 jaar), tot die tijd is deelname mogelijk. Nadien kunnen de resultaten opgevraagd worden (mits betaling). Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de projectbeheerder.

Meer info of vragen?

Marie Demarcke
community manager
Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager