Koe in gras met melk

Big data en geavanceerde analytics voor duurzaam beheer van de melkveesector

Waarom dit project?

Digitalisatie is een trend die zich doorzet tot aan de basis van elke keten. Zo wordt een melkveehouder ook steeds vaker een datamanager. Er zijn tegenwoordig tal van softwareapplicaties en sensoren op de markt om de gezondheidsstatus van het vee of de kwaliteit van de melk op te volgen. Maar de interpretatie van die wildgroei aan gegevens brengt vaak een extra werklast met zich mee. Nochtans staat efficiëntie centraal in een duurzame melkveehouderij.

Bovendien wil de melkveehouder kunnen anticiperen op aankomende problemen in plaats van deze enkel vast te stellen. Op voorspellend vlak schieten vele softwarepakketten nog tekort. De wetenschappelijke kennis over voorspellende modellen vindt namelijk moeilijk zijn weg naar commerciële producten. 

Er is dus nood aan een overzichtelijk geautomatiseerd en geïntegreerd softwaresysteem voor de melkveehouderij.

Onderzoeksaanpak en resultaten

DairySust was een Europees project (EIT Food) met als doel een softwareapplicatie te ontwikkelen die de melkveehouder ondersteunt om gegevens uit bestaande softwareapplicaties en sensoren overzichtelijk samen te brengen, zodat de melkveehouder juiste beslissingen kan nemen in zake rantsoen, melken, inseminatie, hittestress en zorg bij ziekte.

De app maakt gebruik van metingen door sensoren, melkrobots, omgevings- en weerparameters en wetenschappelijke modellen die deze data zo goed mogelijk integreren om accurate voorspellingen te maken. 

Precisielandbouw dus, met als grote troef voorspellende modellen.

Om de ontwikkeling van de softwaretool zo goed mogelijk af te stemmen op deze doelgroepen werd door Flanders' FOOD en Innovatiesteunpunt 2 co-creatie sessies georganiseerd. Meer informatie over deze brainstormoefening kan je lezen in ons artikel: 'Melkveehouder wordt data-manager'.

Toegang tot de projectresultaten

Het project liep van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. Mits betaling kunnen de projectresultaten opgevraagd worden. Voor meer info kan je contact opnemen met de projectbeheerder: patrizia.tassinari@unibo.it 

DairySust reportage PlattelandsTV

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Doelgroep

De resultaten van dit project richten zich in eerste instantie tot melkveebedrijven. Maar ook zuivelbedrijven hebben baat bij deze app om een beter inzicht te krijgen in de melktoevoer en de potentiële kwaliteit.

Projectpartners

Het beheer en de uitvoering was in handen van projectcoördinator Universita di Bolgona. Flanders' FOOD was verantwoordelijk voor de organisatie en verwerking van de co-creatie sessie in Vlaanderen en de disseminatie en valorisatie van de projectresultaten richting de zuivelindustrie.

Hoofduitvoerder: Universita di Bologna (UNIBO)

  • Department of Agricultural and Food Sciences (DISTAL) & Department of Physics and Astronomy (DIFA) onder leiding van prof. Patrizia Tassinari (patrizia.tassinari@unibo.it)

Mede-uitvoerders: KU Leuven (KUL), Innovatiesteunpunt (ISP) en Agricolus

  • Livestock Technology group (KUL) onder leiding van Prof. Ben Aernouts (ben.aernouts@kuleuven.be)
  • Stijn Bossin (ISP) (stijn.bossin@innovatiesteunpunt.be)
  • Andrea Fumanti (Agricolus) (a.fumanti@agricolus.com)
Universita di bologna
KU Leuven
logo Boerenbond
agricolus

Contactpersonen FF

Marie Demarcke
community manager
Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager