Melkveehouder wordt data-manager

Brainstorm

Een echte landbouwer kent zijn stiel en dieren door en door. Het moet, want de prijs- en milieudruk op de schouders van de landbouwers is groot. Bedrijven worden o.a. om die redenen steeds groter en daarmee wordt de bedrijfsvoering uitdagender. Maar sensoren, data en software-tools kunnen de landbouwer ondersteunen in zijn bedrijfsvoering. Meer nog, in deze tools kan wetenschappelijke kennis ingebouwd worden die het voor de boer mogelijk maakt om op nauwkeurige wijze te handelen. Precisielandbouw op het melkveebedrijf met als doel een betere melkkwaliteit en een duurzamere bedrijfsvoering. Dat is het doel van het EIT-project DairySust.

Bestaat zo’n software tool niet al?

Het klopt dat er verschillende softwarepakketten voor melkveehouders op de markt zijn. Bestaande tools maken gebruik van data uit melkrobots, sensoren of andere input. De grafieken en informatie die worden weergegeven zijn op basis van effectieve metingen en gemiddelden. In DairySust maken we gebruik van wetenschappelijke modellen ontwikkeld door de Universiteit van Bologna en de KU Leuven. De modellen laten toe om de melkkwaliteit en de vruchtbaarheid van koeien te voorspellen en om de melkveehouder te waarschuwen bij risico op hittestress. De tool kan in de toekomst uitgebreid worden om ook andere aspecten in de bedrijfsvoering te helpen optimaliseren, bijvoorbeeld het rantsoen, emissies, water, enzovoort.

Hoe moet die tool er dan uitzien?

Welke info wil de landbouwer op zijn telefoon ontvangen? Over welke gegevens en statistieken wil hij beschikken? En hoe moet die tool er dan concreet uitzien? Om deze noden van zowel Vlaamse als Italiaanse melkveehouders in kaart te brengen, kozen we voor co-creatie. Co-creatie is samen met de eindgebruiker rond de tafel zitten rond de centrale vraag: ‘Wat zijn jouw wensen?’. Met pen en papier gingen melkveehouders aan de slag om hun ultieme ‘droom’ software te ontwikkelen. Welke knoppen op de homepage? Welke grafieken? Welke meldingen? Enkele voorbeelden: Is een koe ziek? Dan krijgt de veearts een melding. Voorspelt de software bronst, dan kan de melkveehouder de inseminatie makkelijk inplannen. Daarnaast nodigden we ook vertegenwoordigers van de zuivelindustrie uit om deel te nemen aan de co-creatie. Voorspellingen rond melkkwaliteit  en -productie zijn namelijk erg relevant voor de bedrijfsvoering van de verwerker. Een continue datastroom tussen verwerker en melkveehouder was dan ook een wens die vaak terugkwam.

What's next?

Met al deze info gaat Agricolus aan de slag, samen met Universiteit Bologna en KU Leuven. Agricolus is een Italiaanse partner met ervaring in de bouw van dergelijke tools voor precisielandbouw (zie onderstaande video). Door middel van co-creatie willen we een tool op de markt brengen die na afloop van het project effectief bruikbaar is voor de melkveehouder.

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen

Project Partners:

Flanders' FOOD logo
agricolus
Innovatiesteunpunt logo
Universita di bologna
KU Leuven

Interesse in dit project? Neem dan zeker contact op met:

Ellen Martens
Ellen Martens
innovation manager